Portal:LGBT

Wikinews-logo-LGBTportal.png
Portal LGBT – Wikinews
Portal LGBT – Wikinews
LGBT na siostrzanych projektach Wikimedia

Najnowsze wiadomości
Powiedzieli...
      Jestem zadowolony z te­go, że mia­sto wspie­ra pa­ra­dę i du­mny z re­pu­ta­cji Lon­dy­nu ja­ko miej­sca, gdzie mo­żesz być sobą.

Z najnowszych wiadomości

W Tel Awiwie odsłonięto pomnik pamięci gejów, ofiar holokaustu

W Tel Awiwie odsłonięto pomnik pamięci gejów, ofiar holokaustu

11 stycznia 2014
W Tel Awiwie, na terenie parku Meir odsłonięto w piątek 10 stycznia 2014 pomnik, który upamiętnia eksterminację osób transpłciowych i homoseksualnych przez nazistowski aparat państwowy III Rzeszy.


Polska
LGBT w polskiej kulturze...
      Rozdarty między miłością do Boga a skłon­no­ścią do męż­czyzn szu­ka za­spo­ko­je­nia w no­cnych klu­bach dla ge­jów. A po­tem pod­no­si na mszy ho­stię, któ­ra w je­go dło­niach wy­da­je się co­raz cięż­sza. (...) Czy to, że zo­sta­je za­ra­żo­ny wi­ru­sem HIV, to ka­ra za je­go grze­chy?
Z recenzji sztuki "Wściekły pies"
w "Gazecie Wyborczej".
Czytaj więcej o tym wydarzeniu

Europa

Świat
Afryka
Ameryka Południowa
Ameryka Północna
Ameryka Środkowa
Australia i Oceania
Azja

Fotoreportaże
Pozostałe portale tematyczne na polskiej Wikinews