2010-01-28: Kampania Przeciw Homofobii interweniuje w sprawie wypowiedzi posła Pięty

czwartek, 28 stycznia 2010

Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii wystosowało pisma w sprawie wypowiedzi posła Stanisława Pięty. Kilkanaście dni wcześniej komentując wystawę "Ars homo erotica" przygotowaną w Muzeum Narodowym poseł postawił znak równości pomiędzy homoseksualizmem a nekrofilią, pedofilią i zoofilią.

LGBT

Adresatami wystąpienia KPH są urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, przewodniczący Intergrupy LGBT w Parlamencie Europejskim Michael Cashman oraz komisarz ds. praw człowieka Rady Europy Thomas Hammarberg. Otrzymali oni pismo następującej treści:

Warszawa, 15 stycznia 2010 r.

Michael Cashman
President
European Parliament's Intergroup on Gay and Lesbian Rights

W imieniu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz praw osób homo, bi- i transpłciowych, zwracamy się z prośbą o interwencję w sprawie homofobicznych działań jednego z posłów polskiego parlamentu Stanisława Pięty (Prawo i Sprawiedliwość).

W jednej ze swoich ostatnich interpelacji poselskich dotyczącej planów ekspozycyjnych Muzeum Narodowego w Warszawie, ww. poseł zawarł następujące stwierdzenie:

„Kryterium wyodrębnienia sztuki homoseksualnej jest sztuczne, zaś metodologia wystawy niezrozumiała. Dlaczego pan profesor Piotrowski, dyrektor Muzeum Narodowego, ogranicza się tylko do ˝dzieł˝ odnoszących się do homoseksualizmu, dlaczego chce dyskryminować twórczość nekrofilów, pedofilów i zoofilów? Homoseksualizm jest dewiacją podobną do każdej z powyższych”.

Według członków i członkiń reprezentowanego przeze mnie stowarzyszenia, prezentowanie tego typu wypowiedzi, szczególnie dokonywane przez przedstawiciela narodu - jakim jest poseł na Sejm RP - nosi znamiona mowy nienawiści i dyskryminacji. Poseł Pięta swoimi działaniami znieważył dużą grupę społeczną, jaką są osoby homoseksualne. Co więcej, jako polityk jednej z największej partii, swoimi wypowiedziami i homofobiczną nagonką przyczynia się do utrudniania działań organów państwa oraz szeregu organizacji pozarządowych działających na rzecz umacniania tolerancji i uczynienia naszego kraju przyjaznego dla wszystkich mniejszości. Poseł Pięta poprzez swoje nienawistne działania umacnia szkodliwe i krzywdzące osoby LGBT stereotypy.

Pragniemy przypomnieć, że od lat międzynarodowe organizacje biją na alarm, że problem homofobii i nienawiści wobec osób LGBT jest w Polsce wciąż żywy. Niedawno Parlament Europejski wyraził swoje zaniepokojenie przejawami homofobii w Polsce i przyjął odpowiednie rezolucje w tej kwestii. Podobne zdanie o konieczności skuteczniejszej polityki antyhomofobicznej wyraził niejednokrotnie Komisarz ds. Praw Człowieka Rady Europy oraz organy ONZ.

Sprawa homofobicznych działań posła Pięty jest tylko potwierdzeniem, że państwo polskie wciąż nie dysponuje odpowiednimi środkami, aby skutecznie zwalczać homofobię i mowę nienawiści w naszym kraju. Pragniemy także przypomnieć w tym miejscu, że Minister Sprawiedliwości, po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, Kampanii Przeciw Homofobii i szeregu innych polskich organizacji działających na rzecz osób LGBT, uznał, że nie zachodzi potrzeba nowelizacji przepisów kodeksu karnego celem penalizacji mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści. Niestety, taka postawa władz jest naszym zdaniem poniekąd zachętą do działań o charakterze homofobicznym, z którego chętnie korzystają ci, którzy chcą na najniższych ludzkich instynktach robić karierę polityczną.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o zainteresowanie się sprawą homofobicznych działań przedstawicieli polskiego parlamentu przez European Parliament's Intergroup on Gay and Lesbian Rights.

Z poważaniem

Marta Abramowicz Prezeska Kampania Przeciw Homofobii

Źródła

edytuj