Wikinews:Informacje prawne

Postanowienia ogólne

  • Korzystasz z Wikinews na własną odpowiedzialność!
  • Wikinews nie udziela porad fachowych, medycznych, prawnych ani innych
  • Może zdarzyć się, że w Wikinews znajdziesz nieprawdziwe informacje

Wikinews nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic dotyczących poprawności publikowanych treści. Nie udziela też żadnych innych gwarancji, zarówno jednoznacznych, jak i dorozumianych.

Postanowienia szczegółowe

Wikinews jest ogólnodostępnym serwisem on-line o charakterze informacyjnym, opartym na wolnej licencji, który tworzą ochotnicy pracujący indywidualnie jak i w grupach, rozwijając tym samym wspólny zasób ludzkiej wiedzy. Struktura serwisu pozwala na dostęp do niego dla każdego użytkownika podłączonego do Internetu i posiadającego przeglądarkę internetową. Choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby treść artykułów była wiarygodna i dokładnie sprawdzona, nie jesteśmy w stanie ręczyć za wszystkie materiały. Nie oznacza to jednak, że w serwisie Wikinews nie da się znaleźć informacji wartościowych, potwierdzonych i wiarygodnych. Jednakże Wikinews NIE MOŻE zagwarantować poprawności prezentowanych w serwisie informacji i ich zgodności ze stanem faktycznym. Wynika to z charakteru serwisu, którego zawartość może zostać zmieniona lub paść ofiarą wandalizmu. Użytkownicy serwisu dokładają jednak wszelkich starań, by tego typu działania nie powodowały przekłamań i błędów w Wikinews.


Żaden z autorów, współpracowników, administratorów, sysopów albo ktokolwiek związany z Wikinews w żaden sposób nie może być odpowiedzialny za pojawienie się jakiejś niedokładnej lub oszczerczej informacji lub za sposób użycia jej przez internautów.


Zaznaczamy, że informacja prezentowana ww. tekście nie jest informacją wiążącą i nie ma charakteru umowy lub kontraktu między tobą a właścicielem, użytkownikiem serwisu, właścicielem serwera, na którym znajduje się Wikinews, sysopem lub kimkolwiek związanym z Wikinews albo z projektami siostrzanymi. Możesz korzystać z zawartości serwisu na zasadach określonych w licencji, w tym kopiować, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać definiowany przez prawo autorskie utwór zamieszczony w ramach Wikinews, tworzyć utwory zależne i użytkować zawartość serwisu w sposób komercyjny, ale z zastrzeżeniem, że zostanie podana informacja o źródle danego fragmentu lub całości utworu. Jednak licencja nie jest równoznaczna z zawarciem umowy między Tobą a wszelkimi osobami związanymi z serwisem Wikinews.


Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe użyte w treści serwisu lub cytowane w artykułach są własnością ich właścicieli. Autorzy serwisu wykorzystali je wyłącznie w celach informacyjnych. Część treści zawartej w serwisie Wikinews opiera się na innej licencji niż cały serwis (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na stronach: Współpraca z innymi serwisami i Dozwolony użytek).

Zobacz też