2010-06-05: 19 państw zablokowało akredytację IGLHRC przy ONZ

Międzynarodowej Gejowsko-Lesbijskiej Komisji Praw Człowieka (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) nie uzyskała statusu organizacji konsultanckiej przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (The Economic and Social Council – ECOSOC). Kandydatura przepadła głosami niektórych spośród 19 państw, które wchodzą w skład tzw. komisji ds. organizacji pozarządowych ONZ: Egiptu, Sudanu, Kataru, Pakistanu, Chin, Rosji, Angoli, Burundi i Sudanu. Delegaci IGLHRC uważają, że jest to odwet za stawiane wielokrotnie pod adresem tych państw zastrzeżenia i zarzuty o dyskryminowanie mniejszości seksualnych. Wniosek został odrzucony w czwartek 3 czerwca 2010 r.

LGBT
ECOSOC jest jednym z 6 organów głównych ONZ. Tworzy ją 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na trzyletnią kadencję. Zajmuje się sprawami gospodarczy­mi, społecznymi i kulturalnymi, prawami człowieka, przygotowuje projekty konwencji, ustala wytyczne dla organów pomocniczych i wyspecjalizowanych agencji. Uchwały Rady Gospodarczej i Społecznej są podejmowane zwykłą większością głosów.
Na fotografii sala plenarna ECOSOC
sobota, 5 czerwca 2010

IGLHRC jest międzynarodową organizacją zajmującą się walką o respektowanie praw człowieka wobec lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów oraz osób z HIV/AIDS. Została założona przez rosyjskich i amerykańskich działaczy społecznych w 1990 r. i zarejestrowana jako organizacja non-profit USA w 1991 roku. Początkowo jej działalność koncentrowała się na łamaniu praw człowieka w Rosji; z czasem rozszerzyła swoją aktywność na inne regiony świata – Amerykę, Afrykę i kraje azjatyckie. IGLHRC prowadzi biura w Nowym Jorku, Buenos Aires i Johannesburgu. Od 1994 r. organizacja ta przyznaje doroczne nagrody im. Felipa de Souza dla osób i organizacji zasłużonych w obronie praw człowieka.

Status konsultanta przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ umożliwia uczestniczenie w oficjalnych posiedzeniach, a przez co również wpływ na postawy ekonomiczne, społeczne i kulturalne Organizacji Narodów Zjednoczonych. IGLHRC aplikowała do tej funkcji (również bezskutecznie) trzy lata temu. Według anonimowych informatorów agencji Reuters wiadomo, że USA i kraje europejskie mogą wpłynąć na Radę Gospodarczą i Społeczną, aby pozytywne rozstrzygnąć kandydaturę IGLHRC.

Linki zewnętrzne

edytuj

Źródła

edytuj