2010-01-26: Queer Studies w Warszawie: trwa nabór

Kampania Przeciw Homofobii przy wsparciu Fundacji Analizy Społecznej i Edukacji Politycznej im. Róży Luksemburg w Polsce organizuje w Warszawie trzecią edycję queer studies. Rozpoczął się nabór, który potrwa do 8 lutego 2010 r. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 21 lutego.

LGBT
wtorek, 26 stycznia 2010

Queer studies to nurt badawczy i interdyscyplinarne studia w obrębie gender studies, które podejmują problematykę płci i seksualności z perspektywy pozycji innych niż heteronormatywna. Do podstawowych obszarów analizy należą m.in.: odmienność, w tym nienormatywność płciowa i seksualna, jej wytwarzanie i znaczenie społeczne, kulturowe i społeczne funkcjonowanie ról i stereotypów płciowych, konstruowanie norm płci i seksualności i ich implantacja, odmienność w perspektywie filozofii polityki, socjologii wiedzy, teorii kultury, oraz manifestacje odmienności w różnych tekstach kultury – literaturze, plastyce, filmie.

Opiekę merytoryczną nad kursem objął dr Jacek Kochanowski, a wykładowcami oprócz niego będą:

Zajęcia w wymiarze 100 godzin wykładów prowadzone będą w siedzibie KPH przy ul. Żelaznej 68.

Źródła

edytuj