2010-01-24: ONZ wzywa Ugandę do wycofania ustaw dyskryminujących LGBT

niedziela, 24 stycznia 2010

Genewa: Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała rząd Ugandy do wycofania ustaw skierowanych w tym kraju przeciw homoseksualistom. Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Navanethem Pillay określiła wprost, że proponowane w tym kraju przepisy są "drakońskie" i "jawnie dyskryminujące". Przypomniała przy tym Ugandzie o jej zobowiązaniach w zakresie przestrzegania praw człowieka, dołączając przy tym swój głos do rosnącego chóru opozycji w tej sprawie.

LGBT
Navanethem Pillay była pierwszą kobietą wykonującą zawód prawniczy w prowincji Natal oraz pierwszą czarną kobietą w Sądzie Najwyższym w RPA. Jako adwokat broniła przeciwników apartheidu. W 1995 wybrana na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w Rwandzie. Funkcję wysokiego komisarza ONZ objęła we wrześniu 2008r.
— Projekt ustawy proponuje drakońskie kary dla tych, którym zarzuca się bycie lesbijką, gejem, osobą bi- i transseksualną – to dożywocie, lub w niektórych przypadkach, kara śmierci. (...) Penalizacji ludzi na podstawie koloru skóry i płci jest obecnie nie do pomyślenia w większości krajów. To samo powinno dotyczyć czyjejś indywidualnej orientacji seksualnej. To nadzwyczajne, aby znalazły się jeszcze gdzieś przepisy tak zaproponowane, w ponad 60 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Październikowe protesty przeciwko ugandyjskiemu prawu w Nowym Jorku. Ustawa ta wywołała oburzenie m.in. w USA, Kanadzie, Wlk. Brytanii i Szwecji. Stała się też przyczyną poważnych napięć wewnątrz ewangelickich kościołów w USA, ponieważ to konserwatywni pastorzy z tego kraju są inspiratorami antyhomoseksualnej kampanii w Afryce

Określiła przy tym ten rodzaj dyskryminacji jako nie do zaakceptowania. Pillay powiedziała również, że Uganda ma dobre wyniki w realizacji ochrony praw człowieka, lecz nowe prawo grozi poważnemu nadszarpnięciu reputacji tego kraju na arenie międzynarodowej.

Przepisy prawne w Ugandzie będą karać za za homoseksualizm dożywociem, zaś wyrokami śmierci karani będą uprawiający seks nosiciele HIV oraz dopisani przy okazji do projektu ustawy: pedofile i osoby współżyjące z upośledzonymi. Karą pięciu lat więzienia grozi za "rozpowszechnianie i promocję" homoseksualizmu, a siedem lat za "występowanie w obronie praw homoseksualistów". Na siedem lat trafi do więzienia osoba, która homoseksualiście wynajmie dom lub mieszkanie. Ścigani będą Ugandyjczycy którzy dopuszczą się aktu homoseksualnego za granicami swojego kraju – rząd wystąpi wówczas o ich ekstradycję. Każdy obywateli Ugandy będzie miał obowiązek doniesienia na policję o wszelkich zauważonych przejawach homoseksualizmu, a za uchybienie temu grozić będą trzy lata więzienia, w tym również członkom rodzin gejów.

Źródła

edytuj