Wikinews:Wiarygodność

Ta strona opisuje zasadę Wikinews. Jest powszechnie uznawana za standard, który wszyscy uczestnicy projektu powinni zachowywać. Śmiało edytuj tę stronę, ale najpierw upewnij się, że Twoje zmiany odzwierciedlają konsensus.
Spis treści pomocy
Zasady
Pomoc techniczna
Pisanie artykułów
Normy zachowania

Aby pozostawać medium poważnym i wiarygodnym, Wikinews musi ściśle opierać się na wiarygodnych źródłach, analogicznie, jak to bywa w przypadku zasady weryfikowalności na Wikipedii. Sprawa jest ważna nie tylko w przypadku samodzielnie tworzonych artykułów. Na Wikinews znajdują się również teksty skopiowane z zaprzyjaźnionych serwisów. Serwisy te mogą nie mieć zasad podobnych do naszych i konieczne może być poprawienie kopiowanych tekstów. Zebrane tu zasady mają za zadanie w głównej mierze regulację korzystania z materiałów z zaprzyjaźnionych serwisów. Pamiętajmy, że możemy też posiłkować się zewnętrznymi źródłami informacji.

Nazewnictwo

edytuj

Przed kopiowaniem artykułu należy zastanowić się nad właściwą nazwą. Nie wszystkie zaprzyjaźnione serwisy kierują się w nazewnictwie zasadą Neutralnego Punktu Widzenia, niekiedy tytuły oryginalnych artykułów mogą być mylące i niejasne. Pamiętajmy, że Wikinews nie szuka taniej sensacji, a tytuł artykułu powinien możliwie jasno oddawać treść. Zobacz też: Wikinews:Nazewnictwo artykułów.

Źródła

edytuj

Każdy artykuł skopiowany z zaprzyjaźnionych serwisów powinien być opatrzony przynajmniej jednym dodatkowym źródłem krajowym, które mówi o danej sprawie w nieco inny sposób. Artykuły pisane samodzielnie powinny korzystać (i wymienić) dwa (lub więcej) różne źródła. Najkorzystniej, jeśli w artykule będzie przynajmniej jedno źródło zagraniczne, choć nie jest to obowiązkowe.

Jeśli użytkownik zobaczy artykuł, który nie spełnia tych warunków, powinien spróbować poszukać dodatkowych źródeł i dodać je do artykułu. Jeśli nie ma na to czasu, powinien oznaczyć budzące wątpliwość fragmenty szablonem {{fakt}}:

W wybuchu zginęło 15 osób. {{fakt|Do zamachu przyznała się Al-Kaida.}} Sprawcy nie są znani.
W wybuchu zginęło 15 osób. Do zamachu przyznała się Al-Kaida.[potrzebne źródło] Sprawcy nie są znani.

A najlepiej z takiej informacji po prostu zrezygnować. Ewentualnie można wskazać, w jakim medium podobna informacja się pojawiła, wtedy nie informujemy o X, tylko o tym, że według Y wystąpiło X, ale nie znaleziono potwierdzenia... Dopóki jednak sami nie sprawdzimy w innych źródłach danej informacji, nie publikujmy artykułu, a informację o problemie wystarczy wpisać w szablon {{Tworzone}} np. {{Tworzone|Brak potwierdzenia w niezależnym źródle, że do zamachu przyznała się Al-Kaida.}}

Weryfikowalność

edytuj

Każdy skopiowany news powinien być zweryfikowany przy pomocy dodatkowych źródeł: należy sprawdzić artykuł pod kątem nieścisłości oraz rozwinąć punkty, które są potraktowane zbyt pobieżnie i niezrozumiałe dla czytelnika. Osoba, która to robi - może być tą samą, która news skopiowała - powinna po weryfikacji napisać o tym na stronie dyskusji, informując o tym, z jakich źródeł skorzystała (w ten sposób uniknie się powtarzania tej czynności przez inne osoby). Dobrze jest też dać linki do objaśnienia trudniejszych pojęć, osób lub instytucji mało znanych w Polsce na Wikipedii - to również ułatwi czytelnikom samodzielną weryfikację podanych na Wikinews informacji.

Wyjątki

edytuj

Do materiałów autorskich czasami nie można znaleźć źródeł; wtedy taki brak nie jest podstawą do usunięcia artykułu, należy jednak podchodzić do niego z ostrożnością. Wyjątki też mogą zdarzać się w przypadku, gdy jest to materiał unikatowy, pojawiający się w pojedynczych mediach. Ale nawet w takich przypadkach wikireporter powinien podjąć działania na rzecz zweryfikowania informacji, np. poprzez kontakt z odpowiednimi instytucjami, które mogłyby posiadać więcej informacji.

Prawa autorskie

edytuj

Użytkownik, który kopiuje artykuł, musi dodatkowo sprawdzić, czy kopiowany artykuł nie łamie praw autorskich. Wystarcza tu wklejenie jednego-dwóch fragmentów zdań do wyszukiwarki (np. Google). Zobacz więcej: Wikinews:Prawa autorskie.

Konsekwencje łamania zasad

edytuj

Jeśli artykuł utworzony na Wikinews, widoczny na stronie głównej, będzie w postaci, która świadczy o tym, że kopiujący nie przeczytał go ze zrozumieniem, to znaczy: będzie pisany w pierwszej osobie, zawierał zwroty do czytelnika, będzie wspominał o rzeczach, których nie skopiowano (linkach, grafikach, innych artykułach), będzie pisany w sposób rażąco sprzeczny z zasadą NPOV, osoba kopiująca artykuł zostanie poinformowana o zasadach, a w przypadku powtarzających się przypadków może zostać jej zablokowana możliwość edycji artykułów.