Wikinews:Źródła informacji

Spis treści pomocy
Zasady
Pomoc techniczna
Pisanie artykułów
Normy zachowania

Przy redagowaniu artykułów na Wikinews należy pamiętać, że sama informacja nie podlega (tylko jej forma) prawom autorskim. Jednak mimo wszystko aby artykuł był wiarygodny, należy podać źródła informacji. Tutaj rodzi się jednak pytanie – skąd je mamy czerpać? Poniżej przedstawiona jest lista źródeł pomocnych przy pisaniu artykułów. Oczywiście jako źródło możemy wykorzystać także własne obserwacje (pamiętając, że samemu może być trudno zachować obiektywność – warto zawsze szukać dodatkowych źródeł zewnętrznych).

Świeżych newsów szukać możemy (poza listą poniżej) także poprzez wyszukiwarki newsów, takich jak netsprint czy google. Ponieważ treści Wikinews publikujemy na licencji Creative Commons uznanie Autorstwa 2.5, warto szukać źródeł informacji w wyszukiwarce Creative Commons. No i nie zapominajmy o serwisach, które zgodziły się publikować na licencjach zgodnych z cc-by 2.5.

Jeżeli znasz jakieś cenne źródła – dodaj do odpowiedniej sekcji. Źródła informacji z regionów Polski zamieszczamy na stronie Źródła informacji z regionów Polski.

Źródła są uszeregowane w kategoriach kolejnością alfabetyczną

Polska

edytuj

Źródła w języku polskim

Agencje prasowe

edytuj

Serwisy radiowe

edytuj

Stacje telewizyjne

edytuj

Serwisy internetowe

edytuj

Dzienniki

edytuj

Tygodniki opinii

edytuj
  • Polityka (część artykułów z bieżącego wydania dostępna w pełnej wersji)
  • Przekrój (pełny dostęp do najnowszego wydania)
  • Przegląd (pełny dostęp do najnowszego wydania)
  • Wprost (pełny dostęp do najnowszego wydania)

Tygodniki społeczno-polityczne

edytuj

Świat

edytuj

Źródła ogólnoświatowe w języku angielskim

Inne kraje

edytuj

Źródła lokalne (język angielski, zaznaczone w nawiasie jeżeli jest inaczej)

Australia

edytuj

Austria

edytuj

Brazylia

edytuj

Czechy

edytuj

Grecja

edytuj

Hiszpania

edytuj

Irlandia

edytuj

Izrael

edytuj

Japonia

edytuj

Kanada

edytuj

Kirgistan

edytuj

Kolumbia

edytuj

Nowa Zelandia

edytuj

Słowacja

edytuj

Stany Zjednoczone

edytuj

Szwajcaria

edytuj

Ukraina

edytuj

Wielka Brytania

edytuj

Włochy

edytuj

Dziedziny

edytuj

Informatyka

edytuj

Inne źródła

edytuj

Ankiety i dane statystyczne

edytuj

Polska

edytuj

Pozostałe serwisy

edytuj

Wydawnictwa prasowe

edytuj

Strony web 2.0

edytuj

Ilustracje

edytuj

Zobacz też

edytuj