Inauguracyjny African Protected Areas Congress zakończony

niedziela, 31 lipca 2022

Inauguracyjny African Protected Areas Congress, który odbył się w Kigali w Rwandzie, zakończył się w sobotę, 23 lipca, przyjęciem przez delegatów "Kigali Call to Action", który to dokument zobowiązuje kraje do większych inwestycji w ochronę przyrody.

Konferencja trwała od 18 do 23 lipca i została zorganizowana przez Rwandę, Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i African Wildlife Foundation, w celu omówienia wyzwań i możliwości w ochronie przyrody i dzikich zwierząt w całej Afryce. Obecnych było ponad 2300 delegatów reprezentujących państwa, sektor prywatny, grupy tubylcze i organizacje ochrony przyrody.

Inicjatywy obejmowały uruchomienie Pan-African Conservation Trust, przy czym rządy afrykańskie zachęcano do zatwierdzenia jego utworzenia. W ten sposób powstałby panfrykański fundusz powierniczy o wartości 200 miliardów dolarów, przeznaczony na finansowanie wszystkich 8 500 afrykańskich obszarów chronionych w nieskończoność.

Kongres zakończył się przyjęciem przez delegatów "Kigali Call to Action", który to dokument zobowiązuje kraje do przeznaczania 1% swojego PKB na finansowanie programów bioróżnorodności, przy jednoczesnym zwiększeniu współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Kigali Call to Action wzywa również do wzmocnienia praw ludności tubylczej i społeczności lokalnych.


ŹródłaEdytuj