Wchodzą w życie nowe uprawnienia dla policji

wtorek, 22 marca 2011
Prawo i przestępczość
N icon law and crime.png

Policjant, który interweniuje poza czasem służby będzie chroniony tak jakby pełnił obowiązki służbowe – stanowi nowelizacja ustawy o Policji, która obowiązuje od 22 marca.

Wchodząca w życie nowelizacja ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji rozszerza zakres ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji.

Ustawa przyznaje ochronę prawną Policjantom, którzy poza czasem służby działają na rzecz:

  1. zapobieżenia zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego;
  2. przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  3. ujęcia sprawcy czynu zabronionego.

Funkcjonariusze, ci chronieni będą na takich samych zasadach jak ci, którzy pełnią obowiązki służbowe lub interweniują w związku z pełnieniem obowiązków.

W sferze przepisów regulujących zasady ochrony funkcjonariuszy publicznych także zaszły zmiany. Do ogólnej zasady sankcjonującej napaść na funkcjonariusza publicznego karą pozbawienia wolności do lat 10, dodano zasadę szczególną. Mianowicie jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Ochronę na zasadach przysługujących funkcjonariuszowi publicznemu w czasie służby przyznano także funkcjonariuszom, wobec których bezprawny zamach został podjęty z powodu wykonywanego przez nich zawodu lub zajmowanego stanowiska.

ŹródłaEdytuj