Rada Europejska, Komisja i Parlament podpisały Europejską Deklarację Rowerową, co oznacza oficjalne przyjęcie pierwszej międzyinstytucjonalnej polityki rowerowej na szczeblu europejskim.

czwartek, 4 kwietnia 2024

3 kwietnia 2024 r. Rada Europejska, Komisja i Parlament podpisały w Pałacu Egmont w Brukseli Europejską Deklarację w Sprawie Transportu Rowerowego, co oznacza oficjalne przyjęcie pierwszej międzyinstytucjonalnej polityki rowerowej na szczeblu europejskim.

codzienny rowerowy ruch drogowy w Kopenhadze

Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego dotyczy ruchu rowerowego. W dokumencie uznaje się rower za strategiczny priorytet i podkreśla potencjał w zakresie generowania korzyści dla Europy. Podpisanie deklaracji uznawane jest za kamień milowy dla rozwoju ruchu rowerowego i ujednolicenia polityki rowerowej na poziomie europejskim.

Źródła edytuj