2005-10-13: Walki w rosyjskim mieście Nalczyk – Inne języki