MKiDN do konsultacji w sprawie ACTA wybrało stowarzyszenia twórców i wydawców oraz główne stacje telewizyjne: Różnice pomiędzy wersjami

+
(źródło)
(+)
{{Cytat|PIIT popiera każdą formę ochrony własności intelektualnej, dlatego jest przekonana, że należy odnieść się pozytywnie do założonych celów ACTA, ale naszym zdaniem należy także poprzeć rezolucję Parlamentu Europejskiego o zaopiniowanie ACTA przez Trybunał Sprawiedliwości. }}
 
W memorandum przedstawionym przez tę Izbę przeczytać można m.in.:
We listopadzie 2009 [[w:Internet Society Poland|Internet Society Poland]] zwróciło się do [[w:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego|Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego]] z wnioskiem o udostępnienie:
 
{{Cytat|Wreszcie art. 11 i 27.4 ACTA zobowiązują do wydania uprawnionym informacji o podmiotach naruszających prawa. Postanowienia te, co prawda wskazują, że prawo do informacji może być realizowane bez uszczerbku dla i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jednak ich stosowanie wg ACTA ma być obowiązkowe, stąd pozostają w sprzeczności z zasadą, która została ustanowiona przez Trybunał Sprawiedliwości w 2008 r. w sprawie Promusicae (C-275/06), zgodnie, z którą „(Dyrektywy UE) nie zobowiązują Państw Członkowskich do ustanowienia (...) obowiązku przekazania danych osobowych w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw autorskich w ramach postępowania cywilnego”, co również zostało potwierdzone przez Rzecznika generalnego w sprawie Scarlet Extended (C-70/10) obecnie rozpatrywanej przez Trybunał Sprawiedliwości.}}
 
WeW listopadzie 2009 [[w:Internet Society Poland|Internet Society Poland]] zwróciło się do [[w:Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego|Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego]] z wnioskiem o udostępnienie:
* imienia, nazwiska i funkcji osoby prowadzącej rozmowy i negocjacje w sprawie porozumienia ACTA oraz odpowiedzialnej za przygotowanie stanowiska polskiego ministerstwa;
* treści dotychczasowych stanowisk ministerstwa w odniesieniu do porozumienia ACTA;
|url = http://www.piit.org.pl/piit2/index.jsp?place=Lead20&news_cat_id=104&news_id=5608&layout=2&page=text
|tytuł = PIIT: Memorandum w sprawie stanowiska Polski wobec ACTA
|źródło = piit.org.pl
|data = 9 maja 2011
}}
* {{źródło
|autor =
|url = http://www.piit.org.pl/piit2/redir.jsp?place=galleryStats&id=11896
|tytuł = MEMORANDUM Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] w sprawie stanowiska Polski wobec ACTA
|źródło = piit.org.pl
|data = 9 maja 2011
8799

edycji