Protokół z Walnego Zebranie Członków Wikimedia Polska 2024

czwartek, 20 czerwca 2024

20 czerwca 2024 roku opublikowany został protokół z Walnego Zebranie Członków Wikimedia Polska. Walne odbyło się 15 czerwca. Podczas zebrania wybrany został zarząd Wikimedia Polska na lata 2024 - 2026.

Podczas walnego zatwierdzone zostały sprawozdania ustępującego zarządu oraz finansowe. Głosujący udzieli absolutorium zarządowi, komisji rewizyjnej i sądowi koleżeńskiemu za rok 2023. Przyjęto również regulamin głosowań tajnych,

Jako jedyny kandydat na prezesa zarządu wybrany został:

  • Tomasz Wszeborowski

Na członków zarządu również wybrano wszystkich kandydujących czyli:

  • Michała Buczyńskiego,
  • Marka Bukowskiego,
  • Marię Weronikę Kmoch
  • Julię Marię Koszewską

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Leszka Dobrowolskiego, Karola Głąba oraz Tadeusza Rudzkiego

Wybrano Sąd Koleżeński w składzie:

  • Małgorzata Wilk
  • Robert Drózd
  • Piotr Turzyński

W głosowaniu nie została przyjęta propozycja zmiany artykułu 24 statusu stowarzyszenia. Przyjęte zostały zmiany w artykułach 19., 29. oraz 36. Przyjęto również Politykę Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Źródła

edytuj