Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa - rządowy projekt ustawy z 8 stycznia 2024

niedziela, 21 stycznia 2024

12 stycznia 2024 roku opublikowany został rządowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 8 stycznia 2024. Stanowisko organizacji społecznych z 18 stycznia jest krytyczne wobec projektu.

Projekt zawiera 63 artykuły w 8 rozdziałach.

Jest kolejną próbą wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Aktualny projekt spotkał się ze sprzeciwem ze strony organizacji społecznych. Sieć obywatelska streszcza te obawy wyrażając głębokie zaniepokojenie pominięciem etapu konsultacji społecznych, który jest nie tylko naruszeniem dobrych praktyk, ale również zaprzeczeniem zasadom transparentności i odpowiedzialności, które są fundamentem demokracji. Organizacje rozumieją konieczność dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście uniknięcia kar finansowych. Niemniej jednak, szybkie procedowanie nie powinno odbywać się kosztem jakości i skuteczności ustawodawstwa. Projekt ustawy, który nie jest wystarczająco przemyślany i nie uwzględnia szerszego kontekstu społecznego, może przynieść więcej szkód niż pożytku. Organizacje zwracają uwagę na to, że projekt w obecnej formie powiela liczne błędy swojego poprzednika z 2021 roku. Nadal istnieją sprzeczności z międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami, co stawia pod znakiem zapytania jego skuteczność i zgodność z obowiązującymi standardami ochrony sygnalistów. W stanowisku podkreślono także, że istnieje alternatywny projekt ustawy, stworzony przez koalicję organizacji obywatelskich, który był szeroko konsultowany i jest zgodny z międzynarodowymi standardami. Rząd, pomijając ten projekt, traci szansę na wprowadzenie przemyślanej i skutecznej ustawy, która cieszyłaby się szerokim poparciem społecznym.

W związku z powyższym organizacje apelują o:

  • Wstrzymanie procedowania obecnego projektu w trybie pilnym.
  • Przeprowadzenie otwartych konsultacji publicznych, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym podmiotom wyrażenie swoich opinii.
  • Uwzględnienie w procesie legislacyjnym Społecznego projektu ustawy o sygnalistach, który precyzyjnie formułuje standardy ochrony sygnalistów zalecane przez organizacje międzynarodowe.

Źródła edytuj

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Stanowisko organizacji społecznych ws. rządowego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 12 stycznia 2024 r.”, którego autorem jest Redakcja, opublikowanego w serwisie siecobywatelska.pl na licencji CC BY 4.0 (więcej informacji).

Linki zewnętrzne edytuj