2019-08-07: Nowelizacja Kodeksu wyborczego podpisana przez Andrzeja Dudę

czwartek, 8 sierpnia 2019

6 sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Wraz ze wprowadzonymi zmianami Sąd Najwyższy w składzie całej właściwej izby rozstrzygać będzie o ważności: wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, wyboru posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, przeciwko którym wniesiono protest, wyboru Prezydenta RP i referendum ogólnokrajowego.

Wśród innych wprowadzonych zmian znajdują się przepisy normujące rozpatrzenie odwołania od postanowienia marszałka Sejmu lub Senatu o wygaśnięciu odpowiednio mandatu posła/europarlamentarzysty lub senatora.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródła

edytuj