Nowe połączenie kolejowe POLREGIO na trasie Katowice-Zator

czwartek, 4 stycznia 2024

POLREGIO S.A. ogłosiło plany uruchomienia nowego połączenia pasażerskiego na trasie Katowice – Zator – Katowice. Wniosek o uruchomienie tej usługi został złożony do Urzędu Transportu Kolejowego 26 października 2023 roku, a połączenie ma zostać uruchomione od 1 maja 2024 roku i będzie realizowane do 30 września 2028 roku.

Zgodnie z wnioskiem, POLREGIO planuje wykonywać połączenia w wymiarze jednej pary pociągów, codziennie lub w wybrane dni tygodnia, w okresach rocznych rozkładów jazdy pociągów od 2023/2024 do 2027/2028. Po uzupełnieniu braków merytorycznych i formalnych, wniosek spełnił wymogi prawne niezbędne do opublikowania wersji jawnej powiadomienia o nowych połączeniach.

Procedura związana z uruchomieniem nowych przewozów pasażerskich została uruchomiona zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1795. W związku z tym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował na swojej stronie internetowej standardowy formularz powiadomienia, informując o planach POLREGIO.

Rozpoczęcie nowego połączenia kolejowego wymagało zgłoszenia zainteresowanym podmiotom, w tym innym przewoźnikom kolejowym oraz właściwym organom. Zgodnie z przepisami, istnieje możliwość wniesienia wniosków o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej, które muszą zostać przesłane do organu regulacyjnego w formie elektronicznej w ciągu jednego miesiąca od doręczenia powiadomienia.

Szczegóły dotyczące nowego połączenia, w tym harmonogram i częstotliwość kursowania, zostały ujęte w jawnej wersji powiadomienia, dostępnej do pobrania na stronie UTK . Ta inicjatywa POLREGIO ma na celu zwiększenie dostępności transportu kolejowego i ułatwienie podróży między Katowicami a Zatorem.

Źródła edytuj

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Nowe połączenie kolejowe POLREGIO na trasie Katowice-Zator”, opublikowanego w serwisie nakolei.pl na licencji CC-BY 2.5 PL (więcej informacji).