LXXXVI sesja Rady Miasta Pruszkowa

sobota, 16 grudnia 2023

21 grudnia 2023 roku odbędzie się LXXXVI sesja Rady Miasta Pruszkowa.

Sesja rozpocznie się o 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ul. Drzymały 30 w Pruszkowie.

Porządek obrad edytuj

W ramach sesji zaplanowano:

 • Podjęcie uchwał Rady Miasta Pruszkowa w sprawie:
  • przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.
  • wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2023 rok.
  • ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Pruszkowa – „Wyględówek: sport i rekreacja”.
  • wprowadzenia Regulaminu korzystania z Parku Potulickich w Pruszkowie
  • w sprawie zamiany nieruchomości
  • w sprawie przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Pruszkowa.
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szarych Szeregów oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 • informację z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 20 listopada 2023 r. do 17 grudnia 2023 r.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.


Źródła edytuj