Bośnia i Hercegowina rozpoczyna rozmowy akcesyjne z Unią Europejską

czwartek, 21 marca 2024

W czwartek 21 marca 2024 rozpoczęto rozmowy akcesyjne Bośni i Hercegowiny do Unii Europejskiej. Decyzję podjęli europejscy przywódcy podczas szczytu w Brukseli.

Szef RE Charles Michel

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel skomentował decyzję, pisząc:

Rada Europejska właśnie podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną. Gratulacje! Wasze miejsce jest w naszej europejskiej rodzinie.

Bałkańskie państwo wniosek o członkostwo w europejskiej wspólnocie złożyło już w lutym 2016, a w grudniu 2022 Bośnia otrzymała status państwa kandydującego.

Źródła edytuj