2021-03-30: 27 marca 2021 odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Wikimedia Polska

wtorek, 30 marca 2021

Zgodnie z zapowiedzią 27 marca 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Wikimedia Polska

Protokół

29 marca został opublikowany protokół. W związku z niewystarczającą frekwencją zebranie przełożono na drugi termin czyli 11:30. W głosowaniu nad głównym punktem programu czyli planem działania Zarządu na 2021 rok wzięło udział 33 członków z czego za przyjęciem oddano 29 głosów przy 0 głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących się - tym samym plan został przyjęty.

Zebranie zakończyło około 15:00

Źródła edytuj