2007-02-06: Raport KE: Polska coraz słabiej przestrzega prawa UE

wtorek, 6 lutego 2007
N icon law and crime.png

Źle wypada Polska na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przestrzeganie przepisów unijnych: według opublikowanego 1 lutego przez Komisję Europejską raportu o stanie stosowania i wdrażania przepisów UE, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wpłynęło już 48 spraw przeciwko Polsce.

To wprawdzie znacznie mniej niż w przypadku przodujących w łamaniu prawa Włoch (161), Hiszpanii (109), Francji (95), Grecji (91), Niemiec (80) czy Portugalii (72), jednak i tak liczba ta jest dwukrotnie wyższa niż średnia dla wszystkich państw członkowskich. Szczególnie niekorzystnie wypadamy na tle pozostałych dziewięciu "młodych" krajów UE, które w chwili przyjęcia do wspólnoty 1 maja 2004 miały zaimplementowane wszystkie regulacje unijne (najwięcej Cypr - 25 postępowań, najmniej Litwa i Słowenia - 12).

Lepiej nasz kraj prezentuje się w rankingu liczby wdrożonych dyrektyw. Ze statystyk wynika, że Polska nie przyjęła do tej pory 14 unijnych dyrektyw, co stanowi 0,9 proc. wspólnego prawa. To daje nam ósme miejsce w grupie 25 uwzględnionych państw UE. Ranking nie obejmuje jeszcze Bułgarii i Rumunii, które przystąpiły do UE dopiero 1 stycznia 2007.

ŹródłaEdytuj