Zakończyła się wizyta Baracka Obamy w Warszawie

niedziela, 29 maja 2011
N icon politics.png

W dniach 27-28 maja przebywał w Warszawie prezydent USA Barack Obama. W programie wizyty pierwszego dnia było złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy Pomniku Bohaterów Getta oraz spotkanie - podczas roboczego obiadu - z dwudziestoma prezydentami prezydentów krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Prezydent Obama i prezydent Komorowski w Warszawie

Drugiego dnia Obama został oficjalnie przywitany przez prezydenta Komorowskiego, z którym odbył później rozmowy na temat m.in. relacji polsko-amerykańskich oraz w sprawach bezpieczeństwa w Europie, sytuacji na Białorusi i Ukrainie. W pałacu prezydenckim Barack Obama spotkał się z liderami byłej opozycji antykomunistycznej i przedstawicielami partii politycznych. Następnie spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem w jego kancelarii, z którym odbył rozmowy w sprawach stosunków dwustronnych; w tematach tej rozmowy poruszono m.in. zagadnienia współpracy przy eksploatacji złóż gazu ziemnego w łupkach w Polsce oraz problem amerykańskich wiz dla Polaków.

ŹródłaEdytuj