2012-02-28: W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się debata na temat wolności i prawa w Internecie

wtorek, 28 lutego 2012

23 lutego 2012 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie informację o debacie, jaka ma odbyć się 5 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas debaty kontynuowana ma być m.in. rozmowa o wolności w internecie wywołana przez ACTA. MAiC poinformowało, że do debaty zaprosi ludzi ze świata nauki, organizacji społecznych i ekspertów.

W Wikinews przedstawiamy tekst zaproszenia:

Chcielibyśmy rozmawiać o tym, jak tworzyć prawo zapewniające internautom poczucie wolności i bezpieczeństwa, a twórcom – jasne, dopasowane do świata sieci gwarancje przestrzegania ich praw, jakie modele dostępu do zasobów są adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości, jak działa społeczeństwo sieci i jakie szanse i wyzwania dla demokracji się z nim wiążą.

- Dwa tygodnie napięć wokół ACTA pozwoliło nam posunąć się o dwa lata naprzód w myśleniu o tym, jak musimy zmienić polskie prawo i funkcjonowanie instytucji publicznych, żeby były one dostosowane do wymagań świata cyfrowego i oczekiwań internautów – mówi szef MAC Michał Boni w nagraniu udostępnionym na mac.gov.pl. Chcemy, by spotkanie 5 marca, kontynuacja debaty 6 lutego w Kancelarii Premiera, pozwoliło administracji zebrać wiedzę potrzebną do wprowadzania zmian.

Zaprosimy do debaty ekspertów, naukowców, przedstawicieli organizacji społecznych. W debacie zabierze głos m.in. Anthony D. Williams, współautor (wraz z Donem Tapscottem) bestsellerów ”Wikinomia” i „Macrowikinomia” .

Tak jak 6 lutego stworzymy też pulę miejsc dla obywateli. O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce. Planujemy następujące warsztaty:

A. Jaka umowa między twórcami, pośrednikami i odbiorcami?

Jak ACTA wpłynęłaby na rzeczywistość? Jak zapewnić równowagę między twórcami a użytkownikami w rzeczywistości cyfrowej, przy akceptacji potrzeby dostępu do dóbr kultury i rozrywki oraz ochrony praw własności intelektualnej?

Efektem rozmowy powinna być lista obaw – słusznych i niesłusznych – wywoływanych przez ACTA, lista postulatów/wyzwań, na które należy szukać odpowiedzi, zasady i wartości, na których powinien opierać się nowy porządek prawny

B. Otwarty dostęp i biznes w sieci

Jak można się na przygotować na nadchodzące zmiany? Jakie przepisy warto zmienić? Jak inaczej może w tym procesie pomóc państwo?

Chcemy przejrzeć istniejące modele dostępu do zasobów w sieci (biznesowe oraz modele dostępu do zasobów publicznych), zebrać opinie i pomysły dotyczące zmiany prawa i ewentualnego wsparcia państwa dla nowych modeli biznesowych.

C. „Dzieci sieci” i pokolenie filmu o 20:00

Celem spotkania byłoby podzielenie się wiedzą na temat charakteru zmian społecznych, uświadomienie sobie, że wiele rzeczy nie powróci do starego porządku.

Próbowalibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jak chce funkcjonować polskie społeczeństwo w sieci. Jakie ma potrzeby i oczekiwania, także wobec państwa? Jak budować mosty między generacją 2.0 a starszymi pokoleniami?

D. Demokracja 2.0

Jakie są potrzeby nowego obywatelstwa? Jak internet i przemiany społeczne z nim związane wpływają na możliwości oddolnego organizowania się i partycypacji w procesach decyzyjnych? Jak w tej nowej demokracji powinna wyglądać współpraca państwa i obywateli? Co administracja/rząd jest w stanie zrobić szybko, a na co potrzebujemy czasu?

Wstępny program

 • 9:00-10:00 Sesja plenarna: otwarcie przez przedstawicieli rządu, przedstawienie warsztatów i zaproszenie na warsztaty
 • 10:00-10:30 Przerwa
 • 10:30-12:00 Sesje warsztatowe A i C
  • A: Jaka umowa między twórcami, pośrednikami i odbiorcami?
  • C: „Dzieci sieci” i pokolenie filmu o 20:00
 • 12:00-12:30 Przerwa
 • 12:30-14:00 Sesje warsztatowe B i D
  • B: Otwarty dostęp i biznes w sieci
  • D: Demokracja 2.0
 • 14:00-14:40 Przerwa na lunch
 • 14:40-16:15 Sesja plenarna:
  • Podsumowanie sesji warsztatowych
  • Wystąpienie Anthony’ego Williamsa (20 min)
  • Podsumowanie i zakończenie

Zaproszone osoby edytuj

W tym miejscu zamieszczamy informacje o zaproszonych na debatę osobach. Na poniższej liście znajdują się nazwiska osób, które potwierdziły otrzymanie zaproszenia do debaty. Ze względu na to, że lista taka nie została opublikowana w serwisach rządowych, jest ona niepełna.

 • Alek Tarkowski - Creative Commons Polska
 • Justyna Hofmokl - Creative Commons Polska
 • Władysław Majewski - Scholaris.pl, ISOC Polska.
 • Katarzyna Szymielewicz - Fundacja Panoptykon

Źródła edytuj