Nagroda Nobla 2020 w dziedzinie literatury – Inne języki