2009-02-27: Mogadiszu: ciężkie walki między rebeliantami, a siłami rządowymi – Inne języki