2007-12-04: Baza Guantanamo: WikiLeaks ujawnił zmiany w procedurach postępowania w obozie – Inne języki