2005-03-25: Aichi, Japonia: Expo 2005 otwarte – Inne języki