2023-09-09: Senyszyn jednak nie wystartuje do Senatu

sobota, 9 września 2023

8 września 2023 roku Komisja Wyborcza poinformowała, że Joanna Senyszyn jednak nie wystartuje do Senatu z powodu za małej liczby podpisów.

Joanna Senyszyn zamierzała startować z okręgu 45.

Wymagane poparcie wynosi 2000 wyborców. Komisja Wyborcza w Warszawie stwierdziła, że go zgłoszenia dołączono 315 arkuszy z 2740 podpisami, z czego 1699 podpisów złożonych prawidłowo, a 1041 zawierało błędy.

Powód Liczba wadliwych podpisów
Brak podpisu wyborcy 1
Brak imienia lub nazwiska 3
Wpisanie innego nazwiska lub imienia 24
Nieczytelne lub niepełne nazwisko, imię 17
Brak wypełnienia rubryki adresu 3
Podanie innego adresu 370
Niepełny lub nieczytelny adres 62
Błędny, niepełny lub nieczytelny PESEL 151
Niezgodny PESEL z danymi osobowymi wyborcy 18
Nieodnalezienie osoby w Centralnym Rejestrze Wyborców wg podanego numeru PESEL 42
Brak praw wyborczych 3
Data poparcia inna niż dopuszczalna, brak daty 305
Wieloktrotny podpis tego samego wyborcy. 38

Poziom błędów wyniósł 37,99%

Źródła edytuj