Restytuowano Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech

Polonia
Poles out of Poland map 2008.png
poniedziałek, 17 września 2012

Restytuowano Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech.

Zhpwn.svg

7 września w Hanowerze restytuowano Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Siedmioosobowa grupa założycielska wybrała hm. Marka Wójcickiego na przewodniczącego ZHPwN. Na Naczelnika powołano phm. Roberta Matysiaka. Za priorytetowe uznano odtworzenie struktur organizacji harcerskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech z siedzibą w Hanowerze, jako kontynuatora harcerskiej wychowawczej i patriotycznej pracy z młodzieżą polonijną na terenie Niemiec.