2022-04-09: Ponad 2 miliony Niemców otrzyma zapomogę na rachunki za ogrzewanie

sobota, 9 kwietnia 2022

W piątek, 8 kwietnia 2022 roku Bundesrat zaakceptował ustawę o pomocy finansowej dla obywateli najbardziej zagrożonych ubóstwem przez wzrost stawek u dostawców ciepła.

Blok mieszkalny w Ludwigshafen

Na mocy ustawy przyjętej przez Bundesrat gospodarstwo jednoosobowe otrzymujące zasiłek mieszkaniowy otrzyma dodatkowo 270 euro, gospodarstwo dwuosobowe 350 euro, a na każdego kolejnego członka rodziny będzie przyslugiwalo 70 euro. Studentom i stażystom korzystającym z pomocy publicznej przysługuje zaś jednorazowa dopłata w wysokości 230 euro. O ustawie pomocowej decydowano w Bundestagu jeszcze przed wojną w Ukrainie, ale zakładała ona w znacznie niższe kwoty. Ponieważ od tego czasu ceny energii znacznie wzrosły teraz podwyższono je. Według szacunków rządowych na dopłacie skorzysta 2,1 miliona obywateli, a jej koszt dla budżetu to około 370 milionów euro. Pieniądze zostaną przelane na konta, bez konieczności składania wniosku.

Źródła edytuj