Orędzie Andrzeja Dudy

poniedziałek, 6 listopada 2023

6 listopada 2023 o godzinie 20:00 prezydent Andrzej Duda wygłosił powyborcze orędzie. Poinformował w nim, że na marszałka seniora Sejmu X kadencji wyznaczył Marka Sawickiego. Misję sformowania rządu powierzył Mateuszowi Morawieckiemu.

Andrzej Duda

We wstępie prezydent podziękował za rekordową frekwencję w wyborach:

Apelowałem przed wyborami o liczny udział w głosowaniu. Jestem dumny, że wspólnie pokazaliśmy, jak bardzo zależy nam na losach naszej Ojczyzny i że chcemy jako obywatele decydować o najważniejszych dla Polski sprawach. Chciałbym jeszcze raz wszystkim Państwu za to gorąco podziękować. Dziękuję wszystkim wyborcom!

W dalszej części orędzia poinformował o wyznaczeniu Marka Sawickiego z Trzeciej Drogi na funkcję marszałka seniora, argumentując swoją decyzję najdłuższym stażem poselskim, trwającym 30 lat:

Zdecydowałem o powierzeniu tej ważnej i prestiżowej funkcji panu posłowi Markowi Sawickiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który został wybrany z listy Komitetu Wyborczego Trzecia Droga.
Pan Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski. Reprezentuje swoich wyborców w Sejmie nieprzerwanie od 30 lat!

Następnie podkreślił, że przed dokonaniem wyboru kandydata na premiera odbył konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami, w celu poznania kandydatów ugrupowań na to stanowisko:

W wyniku wyborów parlamentarnych żaden z komitetów nie zdobył samodzielnej większości. Dlatego niezwłocznie po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez Państwową Komisję Wyborczą odbyłem konsultacje ze wszystkimi ugrupowaniami, które będą miały swoich przedstawicieli w Parlamencie.

Powołując się na tradycję i Konstytucję ogłosił, że misję sformowania rządu otrzymał Mateusz Morawiecki, którego ugrupowanie otrzymało największą liczbę głosów:

Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu.

W zakończeniu zaznaczył, że zależy mu na dobrej współpracy między prezydentem i rządem:

Zależy mi na dobrej współpracy z nowym Parlamentem i Radą Ministrów. Niezależnie od tego, jaka ostatecznie zostanie wyłoniona większość parlamentarna i kto utworzy rząd.

Nawiązał także do zbliżającego się Święta Niepodległości:

Przed nami Święto Niepodległości. Mam nadzieję, że będziemy je obchodzić właśnie w duchu współpracy. Pamiętajmy, że kiedy Polska po 123 latach zaborów odzyskiwała niepodległość, także nie brakowało różnic i gorących politycznych sporów. Jednak w najważniejszych sprawach Ojcowie naszej Niepodległości potrafili ze sobą współpracować. Jednoczyła ich Polska!

Źródła edytuj