Moduł:Dopracować/resources

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Dopracować/resources/opis

return {
	data = {
		sectionParamIndex = 1,
		sectionParamValue = "sekcja",
		defaultDateIndex = "data",
		articleHeaderName = "'''Tę stronę należy dopracować'''<b>&#058;</b><br /><i>%s.</i>",
		sectionHeaderName = "'''Tę sekcję należy dopracować'''<b>&#058;</b><br /><i>%s.</i>",
		defaultCategory = "[[Kategoria:Artykuły wymagające dopracowania]]",
		talkPageSectionParamIndex = "sekcja dyskusji",
		talkPage = "<br /><span style=\"color: DimGray; font-size:80%\">Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w [[{{talkpagename}}|dyskusji {{d}}]].</span>",
		talkSection = "<br /><span style=\"color: DimGray; font-size:80%\">Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, znajdują się w sekcji [[{{talkpagename}}#{{talksection}}|{{talksection}}]] dyskusji {{d}}.</span>",
		articleInstruction = "<br /><span style=\"color: DimGray; font-size:80%\"> Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon [[Szablon:Dopracować|{{Dopracować}}]] z {{d}}.</span>",
		templateInstruction = "<br /><small>'''Uwaga:''' Aby ułatwić pracę, stosuj standardowe parametry z datą: %s</small>",
		dateFormat = "Y-m",
		dateExample = "<code>%s=%s</code>",
		messageWithDatePrefix = "od %s %s",
		dateInfix = "od %s ",
		-- custom simple formatting data
		templatePattern = "{{[%a%?]+}}",     -- search pattern for internal build-in templates
		dateTemplate = "{{od}}",         -- replaced by dateInfix result
		infoTemplate = "{{?}}",         -- replaced by custom comments
		talkTemplate = "{{talk}}",        -- replaced by 'talk' message
		talkNameTemplate = "{{talkpagename}}",  -- replaced by article talk page name
		talkSectionTemplate = "{{talksection}}", -- replaced by argument addressed by talkPageSectionParamIndex
		pageUrlTemplate = "{{pageurl}}",     -- replaced by full url to the article page
	},

	-- build-in templates for article mode
	articleTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta strona",
		["{{D}}"] = "Tej strony",
		["{{B}}"] = "Tę stronę",
		["{{m}}"] = "ta strona",
		["{{d}}"] = "tej strony",
		["{{b}}"] = "tę stronę",
		["{{j}}"] = "jej",
		["{{w}}"] = "na stonie",
		["{{n}}"] = "nią",
	},

	-- build-in templates for section mode
	sectionTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta sekcja",
		["{{D}}"] = "Tej sekcji",
		["{{B}}"] = "Tę sekcję",
		["{{m}}"] = "ta sekcja",
		["{{d}}"] = "tej sekcji",
		["{{b}}"] = "tę sekcję",
		["{{j}}"] = "jej",
		["{{w}}"] = "w sekcji",
		["{{n}}"] = "niej",
	},

	-- build-in templates for pages from other namespaces
	otherTemplates = {
		["{{M}}"] = "Ta strona",
		["{{D}}"] = "Tej strony",
		["{{B}}"] = "Tę stronę",
		["{{m}}"] = "ta strona",
		["{{d}}"] = "tej strony",
		["{{b}}"] = "tę stronę",
		["{{j}}"] = "jej",
		["{{w}}"] = "na stronie",
		["{{n}}"] = "niej",
	},

	compact = {
		{
			pattern = "^'''(.-):''' *<br */?>(.-)$",
			replace = '<b>%1<span class="hide-when-compact">:</span></b><div class="hide-when-compact">%2</div>',
		},
		{
			pattern = "^'''(.-)''' *<br */?>(.-)$",
			replace = '<b>%1</b><div class="hide-when-compact">%2</div>',
		},
	},
	
	default = {
		icon = "dopracować",
		message = "'''{{B}} należy dopracować:''' <br /><i>{{?}}.</i>",
		cat = "[[Kategoria:Artykuły wymagające dopracowania]]",
		simple = "'''{{B}} {{od}}należy dopracować:'''<br /><i>{{?}}.</i>",
		["?"] = { prefix = "", separator = ",<br /> ", suffix = "", default = "<span style=\"color:#AA0000\">'''nie wyszczególniono niedoskonałości występujących {{w}}'''</span>", },
	},

	reasons = {
		{
			icon = "styl",
			message = "→ poprawić styl – powinien być encyklopedyczny",
			aliases = { "styl", "nieencyklopedyczny styl", "styl na encyklopedyczny", "Styl", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły wymagające poprawy stylu]]",
		},
		{
			icon = "uzupełnić",
			message = "→ rozbudować/poprawić wprowadzenie (lead)",
			aliases = { "lead", "wstęp", "wprowadzenie" },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły wymagające poprawy leadu]]",
		},
		{
			icon = "źródła",
			message = "→ [[Wikinews:Wiarygodność|zweryfikować treść]] i [[Wikinews:Źródła informacji|dodać źródła]]",
			aliases = { "źródła", "wer", "brak źródeł", "WER", "Źródła", "dodać źródła", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły wymagające uzupełnienia źródeł]]",
			catDate = "[[Kategoria:Artykuły wymagające uzupełnienia źródeł od %s]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga [[Wikinews:Weryfikowalność|zweryfikowania]] podanych informacji{{?}}.'''<br />Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie [[Wikinews:Źródła informacji|pozycji bibliograficznych]].<br /><small>Część lub nawet wszystkie informacje {{w}} mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.</small>",
			["?"] = { prefix = ":''' ''", separator = "'', ''", suffix = "'''''", },
		},
		{
			icon = "pov",
			message = "→ [[Wikinews:Neutralny punkt widzenia|napisać artykuł w sposób neutralny]]",
			aliases = { "neutralność", "pov", "POV", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły wymagające neutralnego ujęcia tematu]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''Treść {{d}} {{od}}może nie być zgodna z zasadami [[Wikinews:Neutralny punkt widzenia|neutralnego punktu widzenia]]{{?}}.'''",
			["?"] = { prefix = ",<br />ponieważ ", separator = ", ", suffix = "", },
		},
		{
			icon = "nieency",
			message = "→ usunąć nieencyklopedyczne treści",
			aliases = { "nieency", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły z nieencyklopedycznymi treściami]]",
		},
		{
			icon = "pustosłowie",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Unikaj pustosłowia|usunąć pustosłowie]]",
			aliases = { "pustosłowie", "próżne", "próżne wyrażenia", "usunąć próżne wyrażenia", "Próżne wyrażenia", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły z pustosłowiem]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''Jakość {{d}} {{od}}jest obniżona przez użyte w {{n}} [[w:Wikipedia:Unikaj pustosłowia|pustosłowie]].'''<br/><small>Możesz pomóc, usuwając je z tekstu {{d}}.</small>",
		},
		{
			icon = "zwodnicze",
			message = "→ [[w:Wikipedia:Unikaj wyrażeń zwodniczych|usunąć zwodnicze wyrażenia]]",
			aliases = { "wyrażenia zwodnicze", "zwodnicze", "łasiczki", "Wyrażenia zwodnicze", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły z wyrażeniami zwodniczymi]]",
			catDate = "[[Kategoria:Artykuły z wyrażeniami zwodniczymi od %s]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''W treści {{d}} {{od}}występują prawdopodobnie [[w:Wikipedia:Unikaj wyrażeń zwodniczych|wyrażenia zwodnicze]], co nie jest zgodne z zasadami przyjętymi w Wikinews.'''",
		},
		{
			icon = "trivia",
			message = "→ usunąć nieistotne ciekawostki",
			aliases = { "ciekawostki", "usunąć ciekawostki", "usunąć trywialne ciekawostki", "trivia", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły z ciekawostkami]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}może zawierać informacje nieistotne.''' <br />Jeśli „ciekawostki” są nieistotne, należy je usunąć, a jeśli jednak istotne, to treść sekcji z ciekawostkami należy zintegrować z resztą artykułu.",
		},
		{
			icon = "język",
			message = "→ poprawić błędy językowe lub stylistyczne (pomoc: [[w:Pomoc:Powszechne błędy językowe|powszechne błędy językowe]])",
			aliases = { "język", "błędy językowe", "poprawić język", "stylistyka", "gramatyka", "interpunkcja", "Gramatyka", "Interpunkcja" },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły niezgodne z normami polskiego języka literackiego]]",
		},
		{
			icon = "tłumaczenie",
			message = "→ poprawić [[Wikinews:Tłumaczenie z obcojęzycznych projektów|tłumaczenie fragmentów tekstu/pojęć]]",
			aliases = { "tłumaczenie", "poprawić tłumaczenie", "Poprawić tłumaczenie", "przetłumaczyć", "Przetłumaczyć", "Tłumaczenie", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły wymagające przetłumaczenia]]",
		},
		{
			icon = "linki",
			message = "→ wstawić linki wewnętrzne",
			aliases = { "linki", "linki wewnętrzne", "Linki", },
			cat = "[[Kategoria:Linki wewnętrzne do dodania]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga dodania linków wewnętrznych.'''",
		},
		{
			icon = "kategoria",
			message = "→ umieścić w odpowiedniej kategorii ([[Pomoc:Kategorie|zobacz, jak]])",
			aliases = { "kategoria", "kategorie" },
			cat = "categories",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga umieszczenia w odpowiedniej [[Portal:Kategorie Główne|kategorii]].'''<br /><small>Więcej informacji o kategoriach znajduje się na stronie [[Pomoc:Kategorie]].{{?}}</small>",
			["?"] = { prefix = "<br />Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".", },
		},
		{
			icon = "wikikod",
			message = "→ sformatować tekst",
			aliases = { "format", "formatowanie", "podział na sekcje", "forma", "wikizacja", "Formatowanie", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły wymagające formatowania]]",
		},
		{
			icon = "sprzeczne",
			message = "→ wyeliminować sprzeczne informacje",
			aliases = { "sprzeczne informacje", "Sprzeczne informacje", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły ze sprzecznymi informacjami]]",
		},
		{
			icon = "pov",
			message = "→ treść artykułu należy opracować w taki sposób, aby [[Wikinews:Neutralny punkt widzenia|nie była polonocentryczna]]",
			aliases = { "polonocentryzm", "povpol", "POVpol", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły polonocentryczne]]",
			simple = "'''Treść {{d}} {{od}}należy opracować w taki sposób, aby [[Wikinews:Neutralny punkt widzenia|nie uwypuklała nadmiernie polskiej specyfiki]] / aby nie zawężała się tylko do polskich warunków'''",
		},
		{
			icon = "źródła",
			message = "→ [[Wikipedia:Weryfikowalność|zweryfikować]] niektóre informacje",
			aliases = { "zweryfikować", "do weryfikacji", "Zweryfikować", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''Niektóre z zamieszczonych tu informacji {{od}}wymagają [[Wikinews:Wiarygodność|weryfikacji]].'''{{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
		},
		{
			icon = "źródła",
			message = "→ usunąć treści oparte na [[Wikinews:Wiarygodność|nierzetelnych źródłach]] lub podać wiarygodne źródła informacji",
			aliases = { "nierzetelne", "nierzetelne źródła", "Nierzetelne źródła", "niewiarygodne źródła", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły zawierające nierzetelne źródła]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}może zawierać [[Wikinews:Wiarygodność|nierzetelne źródła]].'''<br /><small>Informacje oparte na nierzetelnych źródłach mogą zostać usunięte. [[Wikinews:Wiarygodność|Zweryfikuj hasło]] i [[Wikinews:Źródła informacji|dodaj źródło]] do wiarygodnych, najlepiej recenzowanych publikacji.</small>",
		},
		{
			icon = "źródła",
			message = "→ do źródła informacji dodać jak '''[[Wikinews:Źródła informacji|najpełniejszy opis bibliograficzny]]''' ",
			aliases = { "opis bibliograficzny", "niepełne źródła", "Niepełne źródła", "niepełne źródło", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły zawierające niepełne opisy bibliograficzne]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''Na tej stronie brak [[Wikinews:Źródła informacji|pełnego opisu bibliograficznego]] uniemożliwia zidentyfikowanie źródeł informacji.'''<br /> Należy podać opis bibliograficzny do źródeł najlepiej z wykorzystaniem szablonu '''[[:Szablon:Źródło|źródło]]'''.",
		},
		{
			icon = "linkizew",
			message = "→ [[Wikinews:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|zweryfikować linki zewnętrzne]]",
			aliases = { "linkizew", "linki zewnętrzne", },
			cat = "[[Kategoria:Linki zewnętrzne do wyczyszczenia]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}zawiera linki zewnętrzne, które wymagają weryfikacji.'''<br /><small>Aby pomóc, przeczytaj [[Wikipedia:Zasady wstawiania linków zewnętrznych|zasady wstawiania linków zewnętrznych]] i usuń niepotrzebne linki.</small>",
		},
				{
			icon = "wikikod",
			message = "→ poprawić [[Pomoc:Formatowanie tekstu|formatowanie kodu źródłowego]]",
			aliases = { "wikikod", "Wikikod", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły do poprawy wikikodu]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga poprawy [[Pomoc:Formatowanie tekstu|formatowania kodu źródłowego]].'''{{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br/>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".", default = "<br/>'''<small style=\"color:red\">Jako parametr wstaw opis co należy poprawić w treści.</small>'''", },
		},
		{
			icon = "uzupełnić",
			message = "→ poszerzyć o [[Wikinews:Neutralny punkt widzenia|istotne informacje]]",
			aliases = { "uzupełnić", "Uzupełnić", "rozbudować", "Rozbudować", "rozwinąć", "Rozwinąć", "poszerzyć", "Poszerzyć", "Treść", "treść", "rozszerzyć", "Rozszerzyć", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły wymagające uzupełnienia informacji]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga uzupełnienia informacji.'''{{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br/>Artykuł należy uzupełnić o [[WP:WAGA|istotne informacje]]: ", separator = ", ", suffix = ".", default = "<br/>'''<small style=\"color:red\">Jako parametr wstaw opis – o co należy uzupełnić artykuł.</small>'''", },
		},
		{
			icon = "aktualizacja",
			message = "→ zaktualizować na podstawie najświeższych informacji",
			aliases = { "aktualizacja", "zaktualizować", "uaktualnić", "Aktualizacja", "Zaktualizować", "Uaktualnić", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły wymagające aktualizacji]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}wymaga modyfikacji na podstawie najświeższych informacji.'''{{?}}<br /><small>Niektóre treści są na pewno lub najprawdopodobniej nieaktualne. Artykuł należy zweryfikować, wskazując w [[Pomoc:Przypisy|przypisach]] źródła informacji.</small>",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
		},
  	{
			icon = "aktualizacja",
			message = "→ zaktualizować opis stanu prawnego na podstawie najświeższych informacji",
			aliases = { "aktualizacja stanu prawnego", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły z dziedziny prawa wymagające aktualizacji]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''Uwaga! {{M}} {{od}}opisuje nieaktualny stan prawny. Jeśli możesz, popraw treść na podstawie najświeższych informacji.'''{{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
		},
  	{
			icon = "pov",
			message = "→ zmienić styl z reklamowego na [[Wikinews:Neutralny punkt widzenia|neutralny]]",
			aliases = { "reklama", "Reklama", "spam", "Spam", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''Treść {{d}} brzmi jak reklama.'''{{?}}<br /><small>Pomóż poprawić treść tak, aby jej forma była zgodna z zasadą [[Wikipedia:Neutralny punkt widzenia|neutralnego punktu widzenia]].</small>",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
		},
		{
			icon = "przypisy",
			message = "→ [[Wikinews:Wiarygodność|dodać źródła]]",
			aliases = { "więcej przypisów", "Więcej przypisów", "dodać przypisy", "wstawić przypisy", "Dodać przypisy", "przypisy", "Przypisy", },
			cat = "[[Kategoria:Artykuły z brakującymi przypisami]]",
			-- custom simple formatting data
			simple = "'''{{M}} {{od}}zawiera treści, przy których [[Wikinews:Wiarygodność|brakuje odnośników do źródeł]].''' {{?}}",
			["?"] = { prefix = "<br /><small>Uwagi: ", separator = ", ", suffix = ".</small>", },
    },
	},
}