Kosmos Tom 72 Nr 2 (2023): Ogrody botaniczne we współczesnym świecie

wtorek, 28 listopada 2023

23 listopada 2023 roku opublikowany został Tom 72 Nr 2 (2023): Ogrody botaniczne we współczesnym świecie czasopisma Kosmos

W numerze znalazły się artykuły:

 • Ogrody botaniczne we współczesnym świecie. Wstęp - Marcin Zych
 • Botanic gardens in the modern world. Introduction - Marcin Zych
 • Jakub Waga - botanik, nauczyciel, autor pierwszej "Flory Polskiej" - Hanna Werblan-Jakubiec, Marcin Zych
 • Ogrody botaniczne we współczesnym świecie - Marcin Zych, Zygmunt Kącki, Paweł Kojs, Damian Matynia, Arkadiusz Nowak, Grażyna Szymczak, Michał H. Węgrzyn, Justyna Wiland-Szymańska
 • Uprawa nauki w ogrodzie —polskie ogrody botaniczne jako multidyscyplinarne klomby doskonałości badawczej w XXI wieku - Arkadiusz Nowak, Zygmunt Kącki, Justyna Wiland-Szymańska, Marcin Zych, Michał Węgrzyn, Grażyna Szymczak, Paweł Kojs
 • Arboretum Instytutu Dendrologii PAN. Kolekcje dla nauki - Kinga Nowak, Ewelina Ratajczak
 • Ogród Botaniczny Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin —Państwowego Instytutu Badawczego w Bydgoszczy - Bartosz Tomaszewski, Kinga Moskal, Jarosław Mikietyński
 • Arka Noego dla świata roślin. Znaczenie ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności roślin - Anna Rucińska, Jerzy Puchalski, Arkadiusz Nowak, Anna Znój
 • Kolekcja Roślin Górskich na niżu. 20 lat praktyki w uprawie roślin górskich w PAN Ogrodzie Botanicznym — Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie - Anna Rucińska, Anna Gasek, Jolanta Podlasiak, Magdalena Bederska-Błaszczyk, Michał Dreher, Hanna Ranc
 • Botaniczni idole i idolki oraz inne triki, czyli jak skutecznie przekonać ludzi, że rośliny są ważne - Marcin Zych, Katarzyna Roguz
 • Ogród mykologiczny, muzeum grzybów czy mykoteka. Jak ogrody botaniczne mogą promować wiedzę o trzecim wielkim królestwie życia - Marta Wrzosek, Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska
 • Ogrody botaniczne otwierają się na ludzi - Anna Albin, Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Izabela Kuzyszyn, Magdalena Oprządek, Mateusz Skłodowski, Marcin Zych
 • Połączenie doskonałe – artyści w ogrodzie botanicznym - Izabela Kuzyszyn, Anna Albin, Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska, Marcin Zych
 • Śląski Kalendarz Ekologiczny jako przykład kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa przez ogrody botaniczne - Kinga Brzeszcz, Sylwia Jędraszek-Prusko
 • Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ogród wielu możliwości - Joanna Jaskulska, Tomasz Maliński
 • Leśne Arboretum w Wirtach - historia i teraźniejszość - Andrzej Przewłocki, Urszula Nawrocka-Grześkowiak
 • Kolekcje Narodowe Roślin - Piotr Banaszczak

Źródła

edytuj