Janów Lubelski: śladami wielokulturowego miasta

środa, 5 października 2011

W dniu 13 października 2011 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim odbędzie się dwukrotnie prezentacja projektu badawczo-edukacyjnego "Cienie i urojenie. Wielokulturowy, wieloetniczny i wielonarodowy obraz Janowa Lubelskiego".

Autor projektu – Andrzej Albiniak – zaprezentuje wyniki wieloletnich badań historycznych i antropologicznych prowadzonych w Janowie Lubelskim i okolicach. Elementem uzupełniającym będzie wystawa prac Mieczysława Kukowskiego, zatytułowana "Twarze Holocaustu".


Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

ul. Jana Pawła II nr 1, Janów Lubelski

godzina 17:00 – prezentacja otwarta dla wszystkich chętnych


Prezentacja realizowana w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na najlepszy projekt zrealizowany w ramach ogólnokrajowej akcji „POLSKA DLA WSZYSTKICH".

ProgramEdytuj

Część 1) Polska i żydowska mitologizacja (o pochodzeniu z Janowa Lubelskiego Jaakowa ben Icchaka Askenazisa - autora napisanego w języku jidysz dzieła: "Ceneurene" - zwanego potocznie "Biblią kobiecą" ).

Część 2) Śladami autokefalii (o siedemnastowiecznej obecności w miejscu objawień maryjnych zamojskich Ormian i poliwyznaniowym charakterze janowskiego miejsca objawień).

Część 3) Mowa dłoni (o antropologicznym odzwierciedleniu na bruzdach dłoni związku populacji Janowa Lubelskiego i okolicznych wsi z populacją tatarską. Zestawienie ustaleń antropologicznych z historycznymi i etnograficznymi świadectwami osadnictwa tatarskiego na zachodnich rubieżach Ordynacji Zamoyskiej).

Część 4) Czart o żydowskim imieniu (problematyka egzorcyzmowania w Janowie chłopca wyznania greckokatolickiego z Sosnowicy - obecnie powiat parczewski. Z analizą opiniowania staropolskiego o sposobie wejścia istoty demonicznej w człowieka i nieantysemickim odniesieniu do semickiego imienia istoty opętującej).

Część 5) Prawosławne tabu (omówienie przyczyn i skutków rekoncyliowania janowskiego cmentarza prawosławnego i związanego z tym zbezczeszczenia szczątków Rosjan).

Część 6) Wędrując śladami rzemiosł mniejszości etnicznych (prezentacja m.in dokumentacji etnograficznej dotyczącej skrzyń malowanych z podjanowskich wsi, które sprowadzane były z Goraja, gdzie ich wytwarzaniem zajmowali się Żydzi, jak również naprawy zużytych przedmiotów metalowych przez Cyganów).

Część 7) Syndrom wiecznego neofity (o ukrywających się w czasie II wojny światowej w Godziszowie Żydach).

Część 8) Gdy o wielkich się zapomina (próba wprowadzenia do dyskursu regionalistycznego biografii Tadeusza Seweryna pracującego w janowskim gimnazjum w latach 1917 - 1919. M.in. współtwórcy powstania w 1918 r. w janowie Lubelskim muzeum. Podczas II wojny światowej odpowiedzialnego za pomoc Żydom w województwie Małopolskim).

ŹródłaEdytuj

Wiadomość z serwisu regionalnego województwa lubelskiego

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie lubelskim.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Lublina, Białej Podlaskiej, Biłgoraja, Chełma, Kraśnika, Puław, Zamościa
pozostałych miejscowości