Grzegorz Braun na terenie kancelerii Sejmu zgasił gaśnicą proszkową świecznik chanukowy

wtorek, 12 grudnia 2023

12 grudnia 2023 roku podczas 1. posiedzenia Sejmu X kadencji, na korytarzu sejmowym poseł Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową chanukiję zapaloną dla uczczenia Chanuki znajdującą się na korytarzu w Sejmie

Poseł Grzegorz Braun

Do zdarzenia doszło 12 grudnia 2023 roku około godziny 16:45 na terenie kancelarii Sejmu, podczas przerwy w pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji. W pewnym momencie poseł Grzegorz Braun zaczał ugaszać gaśnicą proszkową chanukiję zapaloną dla uczczenia Chanuki znajdącą się na korytarzu w Sejmie. Później, Marszałek Sejmu RP Szymon Hołownia wykluczył za to posła Grzegorza Brauna z obrad na podstawie art. 175 ust. 5 regulaminu Sejmu. Przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych, łącznie z Konfederacją, potępili działanie Brauna. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Grzegorza Brauna. Lewica złożyła w Sejmie projekt uchwały potępiającej czyn Brauna. Komentatorzy wskazywali, że zachowanie Brauna było antysemickie. Historyk Marian Turski ocenił, że „Grzegorz Braun ukazał swoje prawdziwe oblicze – polskiego faszysty”. 13 grudnia 2023 na wniosek Sławomira Mentzena, poseł Grzegorz Braun został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Konfederacji i otrzymał zakaz wypowiadania się z mównicy sejmowej na czas nieokreślony.

Źródła edytuj