Dworzec w Kuźnicy (Hel) otwarty dla podróżnych

czwartek, 19 października 2023

12 października 2023 roku został oddany do użytku po remoncie dworzec na stacji Kuźnica.

Klinkierowa elewacja, dwie poczekalnie, nowa wiata przy dworcu i zlokalizowany w sąsiedztwie parking dla samochodów i rowerów – zabytkowy dworzec w Kuźnicy na Półwyspie Helskim odzyskał historyczny blask.

Inwestycja polegająca na przebudowie pochodzącego z 1927 roku dworca została zrealizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z elewacji dworca zniknął tynk i przywrócono na niej płytkę klinkierową w kolorze naturalnej cegły oraz detale architektoniczne. Nowe, stylizowane na historyczne, okna i drzwi są utrzymane w odcieniach ciemnobrązowych. Dach w części wyższej jest pokryty dachówką karpiówką w kolorze cegły, a w niższej parterowej i na nowej wiacie blachą w kolorze ciemnoszarym. Bryłę dworca nocą podkreśla nowa iluminacja.

Dzięki przebudowie na dworcu przywrócono obsługę podróżnych. Obiekt posiada dwie poczekalnie, w tym jedną sezonową. Obydwie przestrzenie są klimatyzowane, urządzone w nowoczesnych szarościach i wyposażone w ławki, gabloty, kosze, system informacji głosowej, a w holu dodatkowo pojawiły się elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W budynku udostępniono również toalety. Znajduje się tu ponadto niewielka przestrzeń przeznaczona na wynajem, a także pomieszczenia techniczne.

Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych przekazał:

Modernizacja dworca w Kuźnicy to przykład łączenia historii z nowoczesnością. Ten zabytkowy budynek odzyskał swój niepowtarzalny historyczny blask, przy czym został wyposażony w funkcje zapewniające obsługę pasażerską na miarę XXI wieku. To kolejna inwestycja dworcowa zakończona w ostatnim czasie w województwie pomorskim. Przypomnę, że oddaliśmy także do użytku pasażerów i mieszkańców miasta zupełnie nowy dworzec w Pruszczu Gdańskim, a latem, po gruntownej przebudowie, otwarty został dworzec Gdańsk Główny. To właśnie dowody na to, jak inwestycje realizowane przez rząd i PKP zmieniają oblicza miast i przywracają polskiej kolei należną jej rolę

Jak podkreśla Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury:

Dworzec w Kuźnicy jest kolejnym obiektem udostępnionym tej jesieni pasażerom. W ramach Programu Inwestycji Dworcowych na terenie całego kraju, zarówno w dużych miastach, jak i niewielkich, aczkolwiek równie ważnych ośrodkach, otwierane są gruntownie zmodernizowane, zabytkowe budynki, jak i zupełnie nowe, które zastąpiły dawne, niefunkcjonalne i niszczejące od lat obiekty. To właśnie pokazuje, jak szerokie i kompleksowe jest myślenie o kolei w Polsce.

Dzięki inwestycji wyeliminowano bariery architektoniczne oraz wprowadzono usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są m.in. oznaczenia w alfabecie Braille`a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących czy kontrastowa kolorystyka wnętrz.

Budynek został ocieplony. Zamontowano panele fotowoltaiczne do pozyskiwania „zielonej energii”, energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie z użyciem pompy ciepła oraz system BMS (Building Management System) sterujący instalacjami i urządzeniami oraz optymalizujący zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Na dworcu jest również bezpieczniej dzięki nowoczesnemu systemowi monitoringu.

Przebudowa objęła również najbliższe otoczenie budynku. Po jego zachodniej stronie powstał parking z dwunastoma miejscami postojowymi, a po wschodniej przestrzeń rekreacyjna z ławkami i terenem zielonym. Nie zapomniano o rowerzystach, stojaki rowerowe znajdują się pod wiatą przylegającą do dworca po jego zachodniej stronie oraz w pobliżu przejścia na perony.

Koszt przebudowy dworca w Kuźnicy wyniósł 7,7 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., projekt przebudowy wykonała pracowania MERITUM PROJEKT Marek Myrcik, a wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm w składzie Sobin sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (lider konsorcjum) oraz Kamaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Gdańsku.


Źródła edytuj