Chiny: trójka dzieci w każdym domu

niedziela, 22 sierpnia 2021
CHN orthographic.svg

20 sierpnia 2021 roku władze Chin oficjalnie zatwierdziły „politykę trzeciego dziecka”. Dzięki niej pary bez konsekwencji mogą posiadać trójkę potomków. Wielodzietne rodziny otrzymały też szereg korzyści ze strony państwa.

Najwyższa władza ustawodawcza zatwierdziła prawo do posiadania trzeciego dziecka. Prawo to weszło w życie wraz z momentem zatwierdzenia. Za jego sprawą osoby posiadające trójkę dzieci nie spotkają represje jak np. grzywny, które obowiązują przy przekroczeniu limitu potomków przez parę. Ponadto rząd Chin zatwierdził szereg zmian mających na celu ułatwienie życia rodzinom mającym do trójki dzieci. Ustawa o Ludności i Planowaniu Rodziny przyjęta przez Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych obejmuje obniżenie kosztów edukacji, polepszenie działania żłobków czy usprawnienie pracowniczych praw kobiet. Władze deklarują dążenie do obniżenia opłat związanych z wychowaniem dzieci. Regulacjami mają zostać objęte inne sfery życia jak podatki, ubezpieczenia czy mieszkalnictwo.

Od roku 1977 w Chinach obowiązywała polityka jednego dziecka. Jej celem było ograniczenie wzrostu populacji w najludniejszym kraju na świecie. Rząd Chin ocenia, że spowodowała ona obniżenie współczynnika dzietności, co poprawiło jakość życia. Dzisiaj jednak postępuje starzenie się chińskiego społeczeństwa. Seniorzy w wieku 60 lat i więcej stanowili w 2020 roku 18,7% całego społeczeństwa. Odnotowano wzrost o 5,44% względem 2010 roku wynoszący 72 milionów ludzi. W 2016 r. „zrezygnowano z polityki jednego dziecka” na rzecz „polityki drugiego dziecka”. Zmiana ta nie spowodowała znaczącej poprawy w liczbie narodzin. Jednym z głównych powodów niechęci do powiększania rodziny wśród Chińczyków są rosnące koszty życia.

ŹródłaEdytuj