2021-06-12: 26 czerwca 2021 odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Wikimedia Polska

sobota, 12 czerwca 2021

26 czerwca 2021 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Wikimedia Polska

Walne odbywać się będzie za pośrednictwem Zoom. Spotykanie rozpocznie się o 10:00. Pół godziny wcześniej będzie trwała rejestracja uczestników.

Jest to zwyczajne walne podczas którego zostaną przedstawione sprawozdania z działań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzenie tychże i udzielenie absolutorium tym organom.

Walne zostało zwołane na uchwałą zarządu UZ 2021-13.

Źródła edytuj