2023-03-24: OPEN ACCESS. Rola bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki: uruchomiono rejestrację

piątek, 24 marca 2023

Od 20 marca do 20 kwietnia 2023 roku trwa rejestracja na konferencję "OPEN ACCESS. Rola bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki" zaplanowaną na 25 kwietnia 2023 roku.

Konferencje odbywać się będzie online. Udział jest bezpłatny. Prelegenci i słuchacze chcący otrzymać certyfikat uczestnictwa powinni zarejestrować się.

Wydarzenie organizuje Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku – Biblioteka Uczelniana wraz z Zakładem Zarządzania, Zakładem Pedagogiki oraz Wydziałem Nauk o Zdrowiu.

Wydarzenie ma na celu przybliżyć tę ideę budowania wolnego, powszechnego i trwałego dostępu do publikacji naukowych oraz edukacyjnych w wymiarze cyfrowym a także wprowadzić w zagadnienia związane z otwartym dostępem, pokazać możliwości publikowania w otwartym dostępie, przedstawić wybrane projekty, a także pokazać rolę bibliotek w upowszechnianiu idei otwartej nauki. Organizatorzy adresują wydarzenie do osób zainteresowanych tematyką otwartego dostępu, środowiska naukowego, pracowników bibliotek oraz całego środowiska bibliotekarskiego.

Program edytuj

Wydarzenie rozpocznie mgr Anna Drobyszewska, Dyrektor Biblioteki PANS we Włocławku i dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS, JM Rektor PANS we Włocławku

Przewidziane są następujące 15 minutowe wystąpienia:

 • dr n. o zdr. Karolina Filipska-Blejder (Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Open Access- znaczenie dla nauczycieli akademickich"
 • dr Dawid Bunikowski, prof. PANS (Docent (Associate Professor), Uniwersytet Lapoński, Visiting Researcher, University of Eastern Finland, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku): „Idea otwartej nauki w Finlandii z punktu widzenia akademika (ze szczególnym uwzględnieniem zasad Akademii Finlandii)”
 • prof. Robert Karaszewski (College of Business Administration, American University in the Emirates, Dubai): „Open Access Zjednoczonych Emiratów Arabskich”
 • dr Patryk Tomaszewski (Katedra Myśli Politycznej, Wydział Nauk o Polityce i bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Rozwój czasopism naukowych”
 • dr Krzysztof Czarnecki (Zakład Administracji, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku, Redaktor Naczelny Wydawnictwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku): „Licencje Creative Commons jako prawny instrument wsparcia idei otwartego dostępu”
 • dr Leszek Szafrański (Uczelniany Koordynator ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych UJ, Wicedyrektor ds. Zasobów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): „Otwarty dostęp do nauki z perspektywy wdrożenia na uczelni”
 • dr Natalia Gruenpeter (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Platforma Otwartej Nauki, Uniwersytet Warszawski): "Działania Platformy Otwartej Nauki w obszarze rozwoju infrastruktury i kompetencji otwartej nauki”
 • mgr Dominika Czyżak (Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi BG UMK, Pełnomocnik ds. otwartego dostępu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu uczestnikiem projektu EODOPEN - doświadczenia upowszechniania otwartego dostępu do zbiorów”
 • dr Marek Ręklewski, mgr Przemysław Taranowski: (Zakład Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku): „Open Access na przykładzie Banku Danych Lokalnych (GUS)”
 • mgr Sylwia Borkowicz, Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II z Białej Podlaskiej: „Znaczenie repozytorium instytucjonalnego w rozwoju idei Open Access”
 • mgr Anna Drobyszewska, mgr Emilia Modrzejewska, Biblioteka PANS we Włocławku: „Projekt Repozytorium Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku i działania Biblioteki Uczelnianej w zakresie realizacji polityki Open Access”

Komitet naukowy edytuj

 • dr Ewa Podlewska, prof. PANS – Prorektor ds. Nauczania i Studentów PANS we Włocławku
 • dr n. med. Beata Haor, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PANS we Włocławku
 • dr Jolanta Laskowska, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych PANS we Włocławku
 • dr Paweł Sobierajski, prof. PANS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PANS we Włocławku
 • dr inż. Marcin Kacprowicz – Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjno Technicznych PANS we Włocławku
 • dr Maja Kołtońska – Kierownik Zakładu Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Zakład Zarządzania, PANS we Włocławku
 • dr Marek Ręklewski – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Zakład Zarządzania, PANS we Włocławku
 • dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PANS – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Pedagogiki, PANS we Włocławku

Komitet organizacyjny edytuj

 • dr n. med. Beata Haor, prof. PANS
 • dr Maja Kołtońska
 • dr Monika Kamper-Kubańska, prof. PANS
 • dr Marek Ręklewski
 • mgr Przemysław Taranowski
 • mgr Anna Drobyszewska
 • mgr Anna Borowiecka

Patronaty edytuj

Wydarzenie zostało objęte patronatem:

 • honorowym
  • Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
 • medialnym
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
  • Elektroniczna Biblioteka – portal bibliotekarzy i pracowników informacji
  • Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu
  • Zbliżenia Cywilizacyjne

Partnerem konferencji jest biblio.ebookpoint.pl

Źródła edytuj