2023-02-26: Biuletyn EBIB Nr 208 (2023): Biblioteki ukraińskie

niedziela, 26 lutego 2023

15 lutego 2023 roku ukazał się nr 208 (2023): Biblioteki ukraińskie Biuletynu EBIB adresowany do bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej.

Na numer odpowiadają:

 • Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Renata Samotyj, Iryna Żurawlowa
 • Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf
 • Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis, Milena Śliwińska
 • Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

"Biuletyn EBIB" jest wydawany na licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe

Spis treści

edytuj
 • "Otwartość niejedno ma imię – felieton" Justyna Zawada, Agnieszka Celej
 • "Biblioteki ukraińskie – felieton" - Iwona Sójkowska, Renata Samotyj, Iryna Żurawlowa
 • "Świat się zmienił: refleksje na temat kultury w czasie wojny" - Iryna Żurawlowa
 • "Biblioteka Politechniki Kijowskiej: wspólna praca na rzecz zwycięstwa" - Switłana Barabasz
 • "Zbliżając się do ZWYCIĘSTWA: osobiste i zawodowe spostrzeżenia dyrektora Biblioteki Naukowej Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Nauki i Technologii" - Tetiana Kolesnykowa
 • "Wypróbowane wojną: działalność Biblioteki Naukowej Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego w czasie stanu wojennego w Ukrainie" - Iryna Kyryczok
 • "Biblioteka Naukowa Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa w realiach wojny" - Maryna Podrezowa
 • "Biblioteka Naukowa Narodowego Uniwersytetu Budownictwa Okrętowego w Mikołajowie: adaptacja do funkcjonowania w warunkach wojny" - Tamara Kostyrko
 • "Charkowska Państwowa Biblioteka Naukowa im. W.G. Korolenki w epicentrum wojny" - Natalia Petrenko
 • "Inicjatywy podjęte przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu na rzecz uchodźców z Ukrainy" - Aneta Nowak-Drzymała
 • "Wspólne cele, różne drogi – przykłady współpracy i koegzystencji instytucji GLAM/LAM" - Dorota Bednarczyk


Źródła

edytuj