2022-11-16: Werdykt Komitetu Arbitrażowego polskojęzycznej Wikipedii: PG - ptjackyll

środa, 16 listopada 2022

16 listopada Komitet Arbitrażowy polskojęzycznej Wikipedii ogłosił werdykt w sprawie PG - ptjackyll. Wikipedysta:PG został pozbawiony uprawnień, ptjackyll został upomniany aby "zwrócić uwagę na konieczność zakładania dobrej woli w swoich wypowiedziach".

24 września wniosek do Komitetu Arbitrażowego złożył ptjackyll. Za takim werdyktem głosowało pięcioro arbitrów, za odrzuceniem werdyktu opowiedziało się dwoje arbitrów, od głosu wstrzymał się jeden arbiter. Jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu.

Źródła edytuj