2022-09-03: Nominacje do Komitetu Arbitrażowego polskojęzycznej Wikipedii

sobota, 3 września 2022

Od 1 do 5 września 2022 roku trwają nominację do Komitetu Arbitrażowego polskojęzycznej Wikipedii.

Logo polskojęzycznej Wikipedii

Nominować mogą wikipedyści którzy:

  • wykonali co najmniej 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii (do momentu rozpoczęcia nominacji),
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 lipca 2022 roku.

Kandydować mogą wikipedyści którzy:

  • wykonać co najmniej 1000 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii (do momentu rozpoczęcia nominacji),
  • posiadają konto zarejestrowane najpóźniej 1 marca 2022 roku

Osoby które zaakceptują nominację wezmą udział w wyborach do Komitetu Arbitrażowego na kadencję kończącą się we wrześniu 2023 roku.

Źródła edytuj