2022-08-18: 20 afiliantów Wikimedia powołuje Wikimedia Europe

czwartek, 18 sierpnia 2022

17 sierpnia 2022 roku stowarzyszenie Wikimedia Polska ogłosiło, że w sierpniu 2022 roku 20 afiliantów Wikimedia wspólnymi siłami powołało do życia inicjatywę na rzecz wolnej wiedzy: Wikimedia Europe która ma na celu kontynuację zadań Free Knowledge Advocacy Group European Union oraz rozszerzenie działalności o pozyskiwanie europejskiego finansowania oraz współpracę z europejskimi organizacjami Wikimedia nad paneuropejskimi projektami i działaniami

Zbudowana na fundamentach istniejącej dotychczas grupy “Free Knowledge Advocacy Group European Union (FKAGEU)”, organizacja ma na celu rzecznictwo polityki publicznej związanej z wolną wiedzą i kulturą przed instytucjami Unii Europejskiej oraz zabezpieczanie finansowania na poziomie europejskim.

Free Knowledge Advocacy Group European Union edytuj

Free Knowledge Advocacy Group European Union (FKAGEU) było inicjatywą powołaną do życia w 2013 roku przez europejskie organizacje afiliowane Wikimedia (w tym Wikimedia Polska (Uchwała Zarządu 15/2014)). Przez ostatnie 8 lat FKAGEU było administrowane dzięki pomocy logistycznej Wikimedia Deutschland, które otrzymywało fundusze na ten cel od innych europejskich afiliantów Wikimedia. W brukselskim biurze zatrudniano dwie osoby, których zadaniem była współpraca z instytucjami europejskimi oraz rzecznictwo. Raport z dotychczasowej działalności (raport dostępny w języku angielskim na Meta-wiki) oraz rozmowy z dyrektorami europejskich afiliantów wykazały jednak potrzeby usprawnień inicjatywy, w tym rozszerzenia działań oraz konieczność zwiększenia zasobów organizacyjnych, finansowych i kadrowych wymaganych do ich realizacji.

Pod koniec 2021 roku grupa robocza złożona z przedstawicieli europejskich afiliantów rozpoczęła prace nad utworzeniem nowej, sformalizowanej, organizacji mającej za zadanie przejąć dotychczasową działalność rzeczniczą FKAGEU, jej administrację oraz operacje logistyczne. W ten sposób pojawił się pomysł utworzenia Wikimedia Europe.

Zgodnie z ustaleniami wypracowanymi przez grupę roboczą, nowo powstała organizacja miałaby za zadanie przejęcie zobowiązań FKAGEU, rozszerzenie działalności o pozyskiwanie europejskiego finansowania oraz współpracę z europejskimi organizacjami Wikimedia nad paneuropejskimi projektami i działaniami. W organizacji kontynuować mają swoją pracę Dimitar Dimitrov oraz Anna Mazgal, dotychczasowi członkowie zespołu FKAGEU.

Członkowie Wikimedia Europe edytuj

Członkiem Wikimedia Europe może zostać organizacja posiadająca osobowość prawną, której siedziba znajduje się w jednym z państw członkowskich Rady Europy. Członkami Wikimedia Europe zostały:

 • Chaptery
  • Wikimedia Česká republika (Czechy) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
  • Wikimedia CH (Szwajcaria) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
  • Wikimedia Deutschland (Niemcy) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
  • Wikimedia France (Francja) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
  • Wikimedia Italia (Włochy) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
  • Wikimedia Nederland (Holandia) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
  • Wikimedia Österreich (Austria) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
  • Wikimedia Sverige (Szwecja) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
  • Wikimedia UK (Wielka Brytania) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
  • Wikimedia Belgium (Belgia)
  • Wikimedia España (Hiszpania)
  • Wikimedia Hungary (Węgry)
  • Wikimedia Polska – w przeszłości sponsor FKAGEU
  • Wikimedia Portugal (Portugalia)
 • Organizacje tematyczne
  • Amical Wikimedia (zarejesterowana w Hiszpanii) – dotychczasowy sponsor FKAGEU
 • User grupy
  • WikiDonne (zarejestrowana we Włoszech)
  • Wikimedia Community User Group Georgia (Gruzja)
  • Wikimedia Community User Group Malta (Malta)
  • Wikimedians of Slovakia (Słowacja)

Status kandydata na członka organizacji posiadają również Wikimedia Ukraina, Wikimedia Lëtzebuerg (Luksemburg) oraz Esperanto kraj Libera Scio (zarejestrowane w Słowacji).

Mając na uwadze uproszczone rozwiązania prawne oraz konieczność utrzymania brukselskiej lokalizacji po zastępowanej FKAGEU, organizacja została powołana w Belgii, z siedzibą w Brukseli. Członkowie grupy roboczej zdecydowali jednak o tym, że Walne Zebrania Członków odbywać się będą co najmniej raz do roku w Pradze w Czechach, ze względu na obniżone koszty oraz aby organizacje członkowskie ze Wschodniej i Południowo-wschodniej Europy nie były izolowane od miejsca podejmowania decyzji.

Członkostwo w Wikimedia Europe ma pozwolić europejskim afiliantom wzmocnić działania na rzecz dobrej i świadomej legislacji na rzecz wolnej wiedzy oraz zapewni stabilność europejskim organizacjom. Uczestnictwo w tych działaniach ma wspomóc też dotychczasowe odosobnione działania Wikimedia Polska w obszarze polityki publicznej.

Źródła edytuj