2022-06-05: Wikimedia Polska poszukuje dyrektora operacyjnego

niedziela, 5 czerwca 2022

Od 2 czerwca 2022 roku Wikimedia Polska poszukuje osoby na stanowisko dyrektora operacyjnego (ang. Chief Operating Officer).

Wikimedia Polska poszukuje osoby, która:

 • ma umiejętność komunikacji i dbałości o zespół;
 • ma umiejętność pracy w wielu obszarach równolegle i priorytetyzowania zadań;
 • jest terminowa i odporna na stres;
 • ma umiejętność umiejętności zarządzania projektami, w tym w metodykach zwinnych;
 • bardzo dobrze zna język angielski w mowie i w piśmie;
 • ma doświadczenie w zarządzaniu zespołami zdalnymi;
 • ma doświadczenie w zarządzaniu zespołami o wysokich kompetencjach i organizacjach opartych na wiedzy;
 • ma doświadczenie w pisaniu wniosków grantowych i ich rozliczaniu.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w organizacjach członkowskich;
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z edukacją, instytucjami kultury i publicznymi;
 • doświadczenie prawne i finansowe;
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z biznesem i środowiskami wysoce zinformatyzowanymi.

Do zadań pracownika będzie należeć:

 1. Planowanie i wykonanie
  1. Koordynuje tworzenie celów i planu rocznego, wspiera pracowników w pracy na celach i w tworzeniu planu (zarówno w części merytorycznej, jak i finansowej);
  2. Na bieżąco monitoruje i wspomaga wykonanie planu w bliskim kontakcie z Pracownikami. Informuje o stanie realizacji planu i podejmuje niezbędne czynności korygujące.
 2. Finanse i budżetowanie
  1. Przygotowuje projekt budżetu rocznego;
  2. Koordynuje prace nad ustaleniem zakresu grantów i jest osobą kontaktową dla grantodawców:
   1. wewnątrz ruchu Wikimedia (Wikimedia Foundation);
   2. innych grantodawców kluczowych dla stabilności finansowej i dywersyfikacji finansów Stowarzyszenia.
  3. Zarządza uchwalonym budżetem, w tym odpowiada za wykonanie budżetu;
  4. Podejmuje decyzje operacyjne ws. wydatkowania środków, w szczególności w razie pytań ze strony pracowników;
  5. Rekomenduje poprawki budżetowe w razie potrzeby.
 3. Pracownicy
  1. Współtworzy kulturę organizacji pracy;
  2. Tworzy przyjazne środowisko pracy i zapobiega konfliktom, w razie potrzeby rozwiązując je;
  3. Przyjmuje informacje o sytuacjach trudnych dla pracowników i wolontariuszy (stanowi element “ścieżki eskalacji”);
  4. Decyduje o zatrudnieniu na okres próbny;
  5. Współdecyduje (wraz z Zarządem) o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników;
  6. Tworzy i modyfikuje przepisy wewnętrzne i dokumenty pracownicze (w konsultacji z kancelarią prawną / kadrami i księgowością / Zarządem);
  7. Pełni rolę przełożonego w rozumieniu prawa pracy, w tym:
   1. dokonuje oceny jakości pracy pracowników;
   2. jest odpowiedzialny za rozwój zawodowy pracowników;
   3. zatwierdza wnioski urlopowe;
   4. rekomenduje Zarządowi zmiany zakresu obowiązków pracowników.
 4. Zarządzanie strategiczne
  1. Dostarcza zarządowi danych potrzebnych do podejmowania decyzji strategicznych;
  2. Uczestniczy w tworzeniu planów rocznych i wieloletnich.
 5. Zarządzanie projektami i bieżącą pracą w zespole
  1. Wspiera komunikację między członkami zespołu, zwłaszcza z różnych obszarów;
  2. Usuwa przeszkody utrudniające bieżącą pracę członkom zespołu;
  3. Planuje projekty i rozdziela zadania;
  4. Wprowadza usprawnienia podnoszące efektywność pracy;
  5. Definiuje procesy i praktyki.

Przez pierwsze 6 miesięcy osoba zatrudniona będzie miała za zadanie:

 1. Określenie zadań priorytetowych dla pracowników zgodnie z planem rocznym i kalendarzem obowiązków organizacji;
 2. Ustalenie celów kwartalnych i wskaźników z pracownikami;
 3. Wsparcie zespołów w systematycznym planowaniu bieżącej pracy;
 4. Praca nad planem rocznym 2023;
 5. Nadzór nad implementacją wniosków z procesu Dialogu Członkowskiego;
 6. Opcjonalnie: uruchomienie prac nad strategią wieloletnią.

Inne obowiązki:

 1. Kontakt z dyrektorami innych afiliantów Wikimedia;
 2. Odpowiada za przygotowanie materiałów na Walne Zebrania Członków;
 3. Opcjonalnie: kontakt z partnerami zewnętrznymi;
 4. Opcjonalnie: reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, w tym na konferencjach, w mediach oraz w relacjach z partnerami.

Wikimedia Polska oferuje:

 1. Wynagrodzenie na poziomie 9500 – 12 000 zł brutto (w zależności od doświadczenia, do negocjacji)
 2. Wybraną przez kandydata formę zatrudnienia (umowa cywilnoprawna, umowa o pracę lub B2B)
 3. Abonament prywatnej opieki medycznej
 4. Budżet na szkolenia, konferencje branżowe oraz samodoskonalenie
 5. Pracę częściowo zdalną z możliwością dostosowania czasu pracy
 6. Pracę w kreatywnym i pełnym pasji środowisku

Źródła edytuj

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Szukamy Dyrektora lub Dyrektorki Operacyjnego/ej (COO) Stowarzyszenia Wikimedia Polska!”, którego autorem jest Nina Gabryś, opublikowanego w serwisie wikimedia.pl na licencji CC-BY 3.0 (więcej informacji).