2022-02-28: Nominacje kandydatów na arbitrów polskojęzycznej Wikipedii - marzec 2022

poniedziałek, 28 lutego 2022

Od 1 do 5 marca 2022 roku odbywa się zgłaszanie nominacji kandydatów na arbitrów polskojęzycznej Wikipedii.

Wybory arbitrów dobywać się będą od 6 do 12 marca 2022 roku. Kandydować mogą osoby które:

  • wykonały co najmniej 1000 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii (do momentu rozpoczęcia nominacji),
  • posiadają konto zarejestrowane najpóźniej 1 września 2021 roku (6 miesięcy przed rozpoczęciem nominacji).

Źródła

edytuj