2021-09-11: 25 września 2021 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Wikimedia Polska

sobota, 11 września 2021

Na 25 września 2021 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Wikimedia Polska.

Spotkanie odbywać się będzie online za pomocą Zooma od 10:00. Walne zostało ogłoszone 10 września 2021 roku. Ustalone zostało Uchwałą Zarządu UZ 2021-14 z dnia 10 września 2021 roku.

Porządek obrad edytuj

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2020
 5. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną rekomendacji dla Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 6. Informacja Zarządu na temat przepisów prawnych i obowiązków Stowarzyszenia związanych ze sprawozdaniem finansowym.
 7. Dyskusja na temat sprawozdania finansowego za rok 2020.
 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2020.
 9. Głosowanie nad zmianą siedziby Stowarzyszenia na Warszawę, tj. nad zmianą art. 3. Statutu.
 10. Przedstawienie szablonu rocznego sprawozdania merytorycznego Zarządu oraz uzupełnionego według szablonu sprawozdania merytorycznego za rok 2020.
 11. Informacja Zarządu na temat procedury zatwierdzania przyszłych sprawozdań finansowych, w tym udzielenie wyjaśnień w odpowiedzi na pytania członków.
 12. Informacja dyrektora na temat procesów wytoczonych przeciwko Stowarzyszeniu przez Celinę Strzelecką, w tym udzielenie wyjaśnień w odpowiedzi na pytania członków.
 13. Informacja Zarządu na temat daty kolejnego Walnego Zebrania Członków.
 14. Wolne wnioski.

Źródła edytuj