2013-04-04: Rozpoczął się sprawdzian szóstoklasistów

czwartek, 4 kwietnia 2013

Ponad 360 tys. uczniów klas szóstych z ok. 13,5 tys. szkół podstawowych przystąpiło dziś do pisemnego egzaminu, który jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

Sprawdzian rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał do 10.00, ale uczniowie z dysleksją mogli pisać pół godziny dłużej.

W tym roku, w części z języka polskiego uczniowie w liście do kolegi mieli zachęcić go do przeczytania wybranej książki. Z tym zadaniem - jak zapewniają - problemów większych nie mieli. Gorzej było z zadaniami z matematyki...

Po zakończeniu pracy, testy zostały zakodowane, a będą je sprawdzać egzaminatorzy z OKE. Swoje wyniki szóstoklasiści poznają w czerwcu.

Jeśli uczeń z powodu choroby nie mógł przystąpić do egzaminu dzisiaj - będzie musiał go napisać 4 czerwca. W innym wypadku powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i podejdzie do sprawdzianu za rok.

Źródła edytuj