2013-04-04: Arkusz egzaminacyjny sprawdzianu dla szóstoklasistów już w sieci

czwartek, 4 kwietnia 2013

Ponad 360 tys. uczniów klas szóstych szkół podstawowych podeszło dziś do pierwszego, poważnego egzaminu. Ma on sprawdzać umiejętności praktyczne czytania, liczenia oraz pisania. Testy wraz z odpowiedziami są już dostępne w internecie !

Według nauczycieli egzamin był trudniejszy niż w zeszłym roku. Z pewną obawą myślimy o zadaniu, gdzie w 2-3 zdaniach trzeba było podać argumenty, dlaczego powinniśmy mówić i pisać poprawnie. To łatwe może dla większości osób dorosłych. Natomiast wydaje mi się, że nie wszystkie argumenty, jakie przytoczy uczeń w klasie szóstej, mogą znaleźć się w tak zwanym kluczu - przyznała Halina Bieroń, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 4 w Krakowie.

Sprawdzian rozpoczął się o godzinie 9.00 i trwał do 10.00, ale uczniowie z dysleksją mogli pisać pół godziny dłużej. Po zakończeniu pracy, testy zostały zakodowane, a będą je sprawdzać egzaminatorzy z OKE. Swoje wyniki szóstoklasiści poznają w czerwcu.

Jeśli uczeń z powodu choroby nie mógł przystąpić do egzaminu dzisiaj - będzie musiał go napisać 4 czerwca. W innym wypadku powtórzy ostatnią klasę szkoły podstawowej i podejdzie do sprawdzianu za rok.

Źródła edytuj