2012-08-15: Cyfrowa Szkoła – spotkanie konsultacyjne w sprawie szkoleń dla nauczycieli

środa, 15 sierpnia 2012

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizując komponent badawczy w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” przygotowuje pakiet szkoleń z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji, skierowanych do nauczycieli szkół podstawowych.

W tym celu MAC organizuje spotkanie konsultacyjne, na którym omówiona będzie koncepcja w/w szkoleń. Do konsultacji zapraszamy organizacje, instytucje i firmy, które zachcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Projekt szkoleniowy – główne założenia edytuj

Pakiet szkoleń stanowi element szerszego projektu badawczego, który powadzony będzie w roku szkolnym 2012/2013 w klasach IV w 24 wybranych szkołach podstawowych. Z każdej szkoły objętej badaniem do uczestnictwa w organizowanych warsztatach zaproszonych zostanie sześciu nauczycieli i każdy z nich weźmie udział w innym module tematycznym. Szkolenie w danym module zakończy się opracowaniem przez uczestnika autorskiego programu nauczania, wykorzystującego poznaną metodykę. Warsztaty mają być podzielone na 6 modułów tematycznych i zrealizowane w oparciu o aktywne wykorzystanie nowych technologii.

Proponowane moduły tematyczne to:

  1. odwrócona lekcja – metoda polegająca na zaakcentowaniu samodzielnego przyswajania podstaw materiału edukacyjnego przez uczniów w domu i doskonaleniu umiejętności pod okiem nauczyciela w klasie;
  2. kompetencje twórcze – uczniowie uczą się przede wszystkim podczas tworzenia własnych treści (głównie o charakterze audiowizualnym) i w oparciu o samodzielnie zdobyte informacje;
  3. grywalizacja – innowacyjna metoda aktywizowania, motywowania i nagradzania uczniów, uwzględniająca indywidualizację procesu nauczania;
  4. e-podręcznik – nauczyciele prowadzą lekcje z wykorzystaniem podręcznika w wersji elektronicznej;
  5. otwarte zasoby edukacyjne – nauczyciel opiera się na materiałach edukacyjnych dostępnych publicznie w internecie;
  6. programowanie wizualne – tematyka realizowana w formie całorocznego kursu w ramach przedmiotu ,,informatyka”.

Każdy z sześciu modułów będzie uzupełniony o ogólny kurs wykorzystywania nowych technologii w edukacji, dotyczący obsługi sprzętu komputerowego, zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w sieci, prawa autorskiego, wyszukiwania i publikowania treści on-line.

Zakłada się, że w ramach pakietu szkoleń zapewnione zostaną:

  1. treści szkoleniowe online dla nauczycieli, przygotowujące do wdrożenia danej metodyki we własnym programie nauczania, w tym przykładowe scenariusze lekcji z różnych przedmiotów (stworzone w taki sposób, aby nadawały się do wykorzystania również przez nauczycieli nieuczestniczących w warsztatach);
  2. warsztaty, podczas których nauczyciele będą doskonalić posługiwanie się daną metodyką oraz przygotują pod okiem trenera własny program nauczania z jej wykorzystaniem;
  3. treści edukacyjne dla uczniów konieczne do realizacji programów nauczania z różnych przedmiotów (np. licencje na e-podręczniki, materiały do odwróconej lekcji, czy katalog online otwartych zasobów edukacyjnych);
  4. mentoring online dla 24 nauczycieli w 24 szkołach do końca roku szkolnego (lub ewentualnie dodatkowe konferencje szkoleniowe w trakcie tego roku).

MAC zachęca do przesyłania opinii dotyczących doprecyzowania lub rozszerzenia katalogu zagadnień wchodzących w skład poszczególnych modułów tematycznych, a także przedstawienia swoich uwag i propozycji do ramowych założeń pakietu szkoleń. Cenne będą także inne uwagi merytoryczne i doświadczenia w zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem nowych technologii.

Opinie powinny zostać nadesłane do 20 sierpnia br. w formie elektronicznej na adres slawomir.skrzypek@mac.gov.pl. Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia o godz. 11.00, w sali 457 w siedzibie MAC przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Ze względów organizacyjnych MAC prosi o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu mailowo na wyżej wskazany adres, lub telefonicznie pod numerem (22) 60 117 83 do dnia 20 sierpnia.

Źródła edytuj