2012-07-05: Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji: mamy nadzieję, że KE szybciej odblokuje fundusze na projekty informatyczne

czwartek, 5 lipca 2012

- Komisja Europejska potwierdziła w liście, że do 20 lipca czeka na dokumenty uzupełniające polski Plan Naprawczy w sprawie projektów informatycznych finansowanych ze środków unijnych – powiedział Michał Boni, szef Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji na posiedzeniu 4 lipca. Terminy na przesłanie dodatkowych dokumentów Boni uzgodnił z komisarz Neelie Kroes w czasie niedawnej wizyty w Brukseli.

Chodzi o projekty finansowane w ramach 7. Osi unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jak wiadomo, Komisja Europejska zablokowała finansowanie wszystkich projektów z powodu nieprawidłowości w kilku z nich. Procedury unijne przewidują, że odblokowanie funduszy będzie możliwe jesienią. Jednak zdaniem Boniego jest szansa, by stało się to szybciej. – Monitoring prac nad projektami będzie nadal prowadzony co tydzień. W wakacje nie zwalniamy – podkreślił Boni.

Uczestnicy posiedzenia omówili stan wdrażania pięciu projektów z 7. osi (m.in. e-usług Ministerstwa Finansów i UKE, System Informacyjny Statystyki Publicznej). – W projektach finansowanych z tej osi współpraca i synergia są konieczne – podkreśliła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. – Warunkiem dobrego monitoringu jest jednoczesna analiza zadania, czasu i finansów – powiedział Boni i zwrócił się do ministrów uczestniczących w posiedzeniu: – Projekty, które realizujemy, nie są dla państwa resortów, ale dla obywateli. Musimy myśleć w kategoriach korzyści dla nich – podkreślił.

Na uwagi, że prace nad projektami są spowalniane z powodu długotrwałych procedur przetargowych, Boni odpowiedział, że Centrum Projektów Informatycznych przyjrzy się Prawu Zamówień Publicznych i sprawdzi, czy inne kraje mają lepsze rozwiązania. – Trzeba unikać opóźnień, by nie dopuścić do tego, by rozliczenia projektów skumulowały się w tym samym czasie. Coś takiego może nam się zdarzyć w II połowie 2014 r. – podkreślił.

Komitet zaakceptował projekt stanowiska rządu do rozporządzenia PE i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (chodzi o transakcje elektroniczne na rynku wewnętrznym).

4 lipca skończyły się konsultacje projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który wprowadzi do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy audiowizualnej 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie – do końca wakacji projekt ma trafić do Sejmu.

Minister Boni poinformował, że na początku sierpnia odbędzie się przegląd wdrożenia projektów powiązanych z dyrektywą INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community), która ustanawia jednolitą infrastrukturę informacji przestrzennej (ESDI – European Spatial Data Infrastructure) dla Unii Europejskiej i państw EFTA.

Zapowiedział też powołanie zespołu ds. gospodarki elektronicznej. W ciągu dwóch tygodni powinien powstać jego projekt.

Zobacz też

edytuj

Źródła

edytuj